Chatgpt İntihale Girer Mi? Turnitin Algılar Mı?

Chatgpt İntihale Girer Mi? Turnitin Algılar Mı?

Yapay zeka programı olan Chatgpt, webte yazılmış olan bilgileri tekrar size sunduğu için tespiti dahilinde intihale girer. Turnitin’e gelen güncelleme ile birlikte Chatgpt ile yapılan içerik veya çalışmaların da intihali mümkündür. Kullanılan intihal programında yapay zekâ tespiti mümkün ise hangi cümlelerde Chatgpt kullanıldığı da tespit edilebilmektedir ancak kullanılan intihal programında yapay zekâ ayırt ediciliği bulunmuyorsa yazı özgün gibi görünebilmektedir.

Turnitin ile yapay zekâ ile yazılan metinlerin tespit edilmesi için bu özelliğin açık olması gerekmektedir. Yapay zekâ kullanım durumunun Turnitin’de anlaşılması ya da Chatgpt kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile etik ihlalin önüne geçilecektir. Turnitin şu anda yalnızca İngilizce olan yapay zekâyı tespit edebilmektedir ancak ilerleyen süreçte daha fazla alan ve dilde kullanılacağı düşünülmektedir. Özet olarak;

 • Chatgpt tespit edildiği taktirde intihal sayılmaktadır.
 • Chatgpt ile yapılan çalışmalar, etik dışı çalışmalar olarak nitelendirilmektedir.
 • Turnitin, yapay zekanın tespitini mümkün kılmıştır.
 • Chatgpt ile hazırlanan içerikler, akademide intihal sayılır ve düşük notlar almanıza sebep olmaktadır.

Yapay Zeka İntihale Girer Mi?

Yapay zekâ ile elde edilen metinler kişilerin kendi görüşleri olmaması sebebiyle yapay zeka intihale girmektedir. Bir metinde önemli olan metni yazan kişinin özgün ifadelerinin ve yorumlarının bulunmasıdır. Bu çerçevede yapay zekâ ile elde edilen verilerin fikir almak için kullanılabilmesi mümkünken, doğrudan metne eklenmesi intihaldir.

 • Chatgpt ile yazılan metinler mantık çerçevesinde hazırlanmış olsa da bilgi bakımından her zaman tam ya da yeterli olmayabilir, bu nedenle bilgilerin doğru olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
 • Chatgpt tarafından oluşturulan metinlerde genel bilgilere daha fazla yer verilmekte, kişisel yorumlar daha nadir hazırlanmaktadır.
 • Bir metnin Chatgpt’de yazılıp yazılmadığının tespiti için yapay zekâ destekli çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır.
 • Chatgpt’yi piyasaya süren şirket tarafından hazırlanan bir uygulama, insanlarla yapay zekâ tarafından üretilmiş olan metinlerin ayırt edilmesi için geliştirilmiştir.

Yapay Zeka Tespiti Yapan Rapor Talep Et: İntihal Raporu Alma

Turnitin Yapay Zekayı Algılıyor Mu?

Turnitin son getirdiği güncellemeler ve geliştirmeler ile birlikte yapay zekayı algılamaktadır. Turnitin intihal programı, özellikle Al tarafından oluşturulan içeriklerin tespitinde kullanılabilmektedir. Bu sistem içinde Turnitin, yapay zekâ tarafından hazırlanan metinlerin tespiti için makine öğrenim algoritmalarından faydalanmaktadır.

Yapay Zekanın Yazdığı Makale Anlaşılır Mı?

Her ne kadar çeşitli uygulamalar geliştiriliyorsa da, henüz tam anlamıyla yapay zekâ tarafından oluşturulan cümlelerin anlaşılması mümkün değildir ancak bunu tespit etmede farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler şöyledir:

 • İnsanların hazırladığı metinlerde ana tema çerçevesinde bilgi verilirken Chatgpt sadece sorulanları yanıtlamaktadır.
 • İnsanların hazırladığı metinlerde kişisel yorum ve yargılar ön plana çıkarken Chatgpt genel çerçevede objektif yorumlar söz konusudur.
 • İnsanların hazırladığı metinlerde duygu ifade eden cümle kalıpları ve noktalama işaretleri kullanılırken Chatgpt duygularla ilgili ifade ve işaretler kullanmamakta ya da nadiren kullanmaktadır.

ChatGPT Kopya Anlaşılır Mı?

ChatGPT kopya, sınav anında program yardımıyla kontrol edilmediği taktirde anlaşılmamaktadır. Chatgpt ile kopyanın anlaşılması için Turnitin AI programının kullanılması gerekmektedir. İngilizce olmayan metinlerde Chatgpt kullanımı hemen fark edilmeyebilir ancak üniversitelerde bu yapay zekanın kullanım durumunun tespiti için sınav esnasında yapay zeka tespit eden online bir yazılım kullanabilir. Bu kullanım da sınav sırasında yapay zekâdan kopya çekilmesini engeller.

Chatgpt İntihal Kontrolü

Chatgpt kullanımı, Turnitin ile rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Özellikle İngilizce olarak hazırlanan ya da İngilizce ifadelere yer verilen metinlerde yüzde kaç oranında yapay zekâ kullanıldığı tespit edilebilmektedir.

Örnek:

Turnitin’de yapay zekâ tespit edilen dosya ayrı bir doküman olarak bilgisayara indirilmekte ve metnin hangi bölümlerinde yapay zekâdan yararlanıldığı tıpkı orijinallik raporunda olduğu gibi net olarak görüntülenebilmektedir.

Örnek:

Bu verilere ulaşmak için öncelikle dosya Turnitin sistemine yüklenmekte ve benzerlik oranında olduğu gibi ayrıca yapay zekâ denetimi yapılmaktadır. Rapor hazır olduğunda ise hem benzerlik raporu hem de yapay zekâ raporu ayrı ayrı indirilerek hangi bölümlerde ne düzeyde intihal olduğu görülebilmektedir.

info@intihaltespit.com Whatsapp tel: 0505 326 84 15

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir