11 Etkili Tüyo İle İntihal Oranı Düşürme

11 Etkili Tüyo İle İntihal Oranı Düşürme

İntihal düşürme, cümlelerin anlamlarını bozmadan farklı bir formata çevrilmesi işlemidir. İntihal düşürme hizmeti ile intihali yüksek olan çalışmalarınızın intihalini kısa sürede anlam bozulması yaşamadan düşürebilirsiniz. Bunun için ilk olarak çalışmanızın Turnitin intihal raporu çıkartılır intihaller tespit edilir ve daha sonra intihal düşürme işlemine başlanır. Bütün işlemin sonunda ise tekrar rapor çıkartılır ve çalışma kontrol edilir. Alanında uzman hocaların yaptığı intihal azaltma hizmetini mutlaka deneyin.

1.Cümleleri Özgün Olarak Yazın

Herhangi bir kaynaktan alınan bilgilerin intihal düşürme yöntemi ile yazılan metne eklenmesi işlemini ifade eden cümlelerin özgünleştirilmesi, kullanılan bilgilerin kendi cümleleriniz ile yeniden yazılmasını içermektedir. Bu kapsamda kullanılan cümlenin anlamının bozulmayacak biçimde hazırlanması ve benzer kelimelerle ifade edilmesi önemlidir. Bir kaynaktan metinlerin doğruda alınarak kendi cümlelerinizmiş gibi teze ya da akademik bir yayına eklenmesi intihal oranında yükselmeye neden olur.

2.Cümle Sonlarına Ekleme Yapın

Bir kaynaktan alınan cümle sonuna eklenen konuyla ilgili özgün cümleler, intihal oranı düşürme yöntemleri arasında yer alır. Hazırlanan konuda özellikle de rahatlıkla yorum yapılabilecek bir metinde olabildiğince özgün cümle eklenmesi intihal oranını düşürecek, aynı zamanda detaylı bilgi ve yorumlar içeren daha nitelikli bir metin haline gelecektir.

3.Dolaylı Anlatım Yapın

Bir tanım, kanun maddesi ya da bir metinden tırnak içinde alınan bilgilerin intihal olmadan doğrudan alınması metindeki toplam benzerliği yükseltmektedir. Bu nedenle tırnak içi alıntıların yazımında dolaylı anlatım kullanılması önerilir. Örneğin bir metinde tırnak içinde alıntı yapılmış ve referans verilmiş ise, bu bilgi kullanılırken kaynağa atıf verilerek tırnak içi ekleme yorumlanarak ve dolaylı şekilde anlatılmalıdır:

4.Birincil Kaynak Kullanın

Özellikle tez intihal oranı düşürme için birincil kaynak kullanımı çok önemli bir yere sahiptir. Bir başka tezde kullanılan ikincil kaynak yerine bilginin yer aldığı asıl kaynaktan doğrudan cümleler alınıp yorumlandığında intihal oranı da yükselmeyecektir. Ancak özellikle tezler üniversite veri tabanlarına kayıtlı olduğu için bunların kullanımı intihalle ilgili sorunlara da zemin hazırlamaktadır.

5.Kopyala Yapıştırdan Kaçının

Herhangi bir metinden alınan bilgilerin aynen bir başka metne aktarılması doğru değildir. Bunun yerine değiştirilerek ve ekleme çıkarma yapılarak ya da kelimelerin, kalıp ifadelerin yerleri değiştirilerek yazılması intihal oranı düşürme açısından oldukça önemlidir.

6.Sadece Bağlaçları Değiştirmeyin

Birçok öğrenci, kopyala yapıştır yapılan bir metinde bağlaçları değiştirmenin intihal düşürmede yereli olacağına inanmaktadır, oysaki bu yanlış bir yaklaşımdır. Bunun yerine cümlenin büyük oranda değiştirilerek yazılması ve bu esnada bağlaçlarda da değişiklik yapılması yerinde olacaktır. Böylece hem cümle yapısı özgünleşmekte hem de intihal oranı azaltılmaktadır.

7.Yorumlarınızı Ekleyin

Kişisel yorumlar akademik metinler için son derece önemlidir ve bu nedenle de konu dahilinde yazar tarafından metne kendi yorumları her durumda eklenmelidir. Metin içerisinde yorum eklenmesi için uygun bir alan bulunmaması durumunda metnin sonuç kısmında bu yorumlardan söz edilebilir. Bunun yanında yine kişisel yorumlar kapsamında konunun uygun olması durumunda metne öneriler de eklenebilir. Bunlar hem literatüre katkı açısından hem de intihal açısından etkilidir.

8.İntihal Tespit Programlarından Yararlanın

Hazırlanan çalışmaların intihal ya da benzerlik oranları çeşitli programlarla tespit edilmektedir. Üniversitelerde Turnitin bu iş için kullanılırken başka programlar da alanlara göre kullanılmaktadır. İntihal programları hem ulusal hem de uluslararası alanda veri tabanlarındaki benzerlikleri tespit etmektedir ve hangi cümlede ne gibi bir intihal yapıldığının görülmesi mümkündür. İntihal raporunun en son kısmında ise alıntılanan kaynaklar ya da web siteleri yer alır. Bu tür programlar aracılığıyla varsa blok alıntıların nerelerde olduğu tespit edilebilir ve metnin toplam intihal oranı öğrenilebilir.

9.Doğru Atıf Kurallarını Öğrenin

Atıf yapma kurallarının öğrenilmesi, yazım aşamasında hatalı kaynak kullanım riskini en aza indirecektir. Kaynaktan alınan bilgi değiştirilmiş ya da yorumlanarak yazılmış olsa bile alınan kısma mutlaka atıf verilmesi gerekmektedir. Atıf verme işlemi sonradan çok daha zor olduğu için yazım aşamasında atıfların da hazırlanması ve metne eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

10.Farklı Kaynaklar Kullanın

Bir konuda araştırma yaparken birden fazla kaynağı kullanmak her zaman çok daha iyi karşılanır. Aynı cümle bile olsa farklı kaynaklardan beslenerek hazırlanmış çalışma, emek verilen ve iyi bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Konuyla ilgili kaynaklar toparlandıktan sonra paragraf halinde bir kaynağın kullanılması yerine bir paragrafta üç ya da dört kaynağın atıf verilerek kullanılması hem blok intihal yapılmasını önleyecek hem de çalışmanızı zenginleştirecektir.

11.Profesyonel Düşürme Desteği Alın

Tez ya da makale intihal oranı düşürme hizmeti veren yerlerden profesyonel destek alarak metninizi intihal kurallarına uygun hale getirebilirsiniz. Deneyimli ve intihal oranı düşürme yapan yerler bu konuda size yardımcı olabilir fakat bu noktada da dikkatli olmak gerekir. Güvenilir ve işinin ehli yerler ile çalışılması gerektiği unutulmamalıdır. Üşürme işlemi yapıldıktan sonra düşürme yapılan metne ait güncel intihal raporunun da size verilmesini talep etmelisiniz, böylece hem toplam oranı görebilir hem de düşürme öncesinde alınan raporla karşılaştırarak hangi kısımlardan değişiklik yapıldığını tespit edebilirsiniz.

Tez Yazarken Cümleler Nasıl Değiştirilir?

Tez yazarken cümleleri değiştirmek için; eş anlamlı kelimeleri kullanmak, farklı cümle yapıları kurmak, basit cümlelerin yanı sıra bağlaçlarla birleştirilmiş cümleler oluşturmak, paragrafları yeniden ifade etmek, cümlelere vurgu ve betimleme eklemek, dil ve üslup değişiklikleri yapmak, akademik olarak yetkinliği olan kişilerden geri bildirim istemek gibi eylemler yapılabilir. Cümleleri değiştirmek yalnızca intihal oranını düşürmekle kalmaz aynı zamanda çalışmanın dilini ve anlatımını da güçlendirecektir.

İntihal Oranı Düşürme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

İntihal oranını düşürme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kaynakları Doğru Şekilde Alıntılamak: Kullanılan her kaynağın doğru bir şekilde alıntılanması çalışmanın intihal oranı bakımından oldukça önemlidir. Alıntı yapılan yerin orijinal metinden alıntılandığını belirtmek için uygun alıntı yöntemini (APA, MLA, Chicago vb.) kullanılmalıdır.
  • Paraphrase ve Özet Çıkarmak: Bir kaynaktan direkt alıntı yapmak yerine fikirleri farklı kelimelerle ifade etmek (paraphrase) ya da önemli bölümleri kısaltarak özetlemek çalışmanın özgünlüğünü arttırır. Alıntılanan fikirlere ve özetlenen yerlerde kullanılan kaynak belirtilmelidir.
  • İntihal Tespit Programlarından Yararlanmak: İntihal kontrol programları (Turnitin, Ithenticate, İntihal.net vb.) akademik çalışmalarda diğer çalışmalarla olan benzerliği tespit eder. Bu programlardan alınacak raporlarda intihalli yerler bellidir. Bu benzerlik raporları intihal düşürmeye yardımcı olabilmektedir.
  • Yararlanılan Kaynakları Detaylıca Kaydetmek: Kullandığınız her kaynağın detaylı bir şekilde kaydedilmesi ve kaynakça düzeninin doğru bir şekilde oluşturulması önemlidir. Bu, alıntı yaparken veya paraphrase yaparken kaynağa geri dönmenizi sağlamaktadır.
  • Profesyonel Editörden Yardım Almak: Çalışmayı bir profesyonel editöre veya akademisyene göstererek, intihal oranınızı düşürmek için geri bildirim alınabilir. Onların gözünden geçen metin, olası intihal risklerini belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olabilmektedir.

İntihal oranını düşürmek, akademik ve profesyonel yazılarınızın güvenilirliğini ve kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uygulayarak intihal riskini en aza indirmeye çalışmalıdır.

Benzerlik Oranı Düşürme Programı İşe Yarar Mı?

Benzerlik oranı düşürme programları doğru kullanımlarla ve programın kalitesine göre bir noktaya kadar işe yarayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus kullanılacak programın kalitesidir. Programın algoritmasına ve doğru kullanımına dikkat edilmelidir. Bunun haricinde hiçbir benzerlik oranı düşürme program çıktısı akademik çalışmada direkt kullanılmamalıdır. Hem etik olarak hem de cümle yapısı vs olarak çalışmanın kalitesini düşürür. Fikir ve cümle çeşitliliği açısından bu programlardan yararlanılabilir.

İntihal Oranı Düşürme Hizmeti

İntihal Tespit Merkezi olarak uzun yıllardır intihal oranı düşürme hizmeti vermekteyiz. Alanında uzman danışman hoca kadromuzla her alanda intihal oranı düşürme yapabilmekte ve zorlu akademik çalışma hazırlama sürecinizde size bu konuda destek olmaktayız.

İntihal oranı düşürme hizmetinde danışanların en çok merak ettiği sorulardan biri de intihal oranı düşürme ücretleridir. İntihal oranı düşürme hizmeti ücreti çalışmalar arası farklılık göstermektedir. Ücretler; çalışma alanı ve dili, çalışma sayfa sayısı, mevcut oran ve istenilen sınır gibi değişkenlere göre hesaplanıp belirlenmektedir. İntihal oranı düşürme hizmeti ücreti olarak da sektörde en uygun ve güvenilir hizmet veren az sayıda siteden biri olmaktan memnuniyet duymaktayız.

Siz de akademik çalışmanız için intihal oranı düşürme hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve bu alanda destek almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Keşfedin: İntihal Oranı Kaç Olmalı?

info@intihaltespit.com Whatsapp tel: 0505 326 84 15

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir