top of page
Ara

TEZ YAZIMINDA İNTİHALE NASIL DİKKAT EDEBİLİRİM?

Tez çalışmalarının yazımında düşük bir intihal oranı yakalamak oldukça dikkat gerektiren bir husustur. Özellikle günümüzde birçok eserin online olarak (pdf, e book vs.) erişime açık olması, intihal tespit programlarının işini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle tez yazım aşamasında, daha sonradan uğraşmamak ve sorun yaşamamak adına şu intihalin yükselmemesi için şu hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir:

- Alıntıların tırnak işareti içinde yazılması intihalin düşürülmesine yararlı olacaktır, ancak tez metninin tamamında çok fazla tırnak içinde alıntı bulunması intihal oranının yüksek çıkmasına neden olacağı için, tırnak içi alıntıların asgari düzeyde kullanılması gerekmektedir.

- Eğer mümkünse farklı kaynaklardan yapılan alıntıların aralarına birer cümle de olsa yorum eklenmesi, intihal oranını ciddi oranda etkileyecek ve düşürecektir. Yorum cümleleri çalışma metnine uygun ve alıntı yapılan cümlelerle de uyumlu, bağlantılı olmalı, tez metni genelinde kopukluklar meydana gelmemelidir.

- Bir başka makaleden, tezden ya da kitaptan alınan bilginin, doğrudan teze aktarılması doğru değildir. Çalışma sahibi, aldığı cümleleri kendi ifadeleri ile tez çalışmasına aktarmalı ve cümle sonunda kaynak belirtmelidir.

- Özellikle daha önce kullanılan bir görüşün, düşüncenin ya da ifadenin yeni bir görüşmüş gibi kaynak belirtilmeksizin kullanımı oldukça yanlış bir hamle olacaktır. Aynı zamanda etik olmayan bu yaklaşım, intihal oranının yükselmesine neden olabilmektedir.

- Eğer mümkünse tez her aşamada intihal programına sokularak değerlendirilmelidir. Bu işlem, tez bitiminde sürpriz bir intihal oranı ile karşılaşılmasını engelleyecektir.

- Tez çalışmasının yazım aşamasında danışman hocadan mutlaka destek alınması gerektiği unutulmamalıdır. Danışman hocanın, tez çalışması sahibinin doğru yönlendirilmesini sağlayacak ve tez savunmasında oluşabilecek olumsuzlukları engelleyebilecek tek kişi olduğu unutulmamalıdır.
Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page