Ara

TEZ YAZIMINDA İNTİHAL NEDEN ÖNEMLİ?

Akademik çalışmalar, daha önceden belirlenmiş belli kurallar çerçevesinde hazırlanır. Yazım aşamasında da yayın aşamasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar söz konusudur. Bir yayının ya da akademik çalışmanın özgün olması, tezin ya da çalışmanın kalitesini, başvurulabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Derleme biçiminde olsa bile özgün içeriğe sahip olan bir bilimsel çalışma her zaman diğerlerinden çok daha fazla tercih edilmektedir.

Tez yazımında intihalin önemi oldukça fazladır. Hem çalışma sahibinin kariyerini hem de çalışmanın nitelik derecesini doğrudan etkilemektedir. Her ne kadar günümüzde farklı kurumlarda farklı benzerlik oranı kabul görmekte ise de genel itibariyle tez çalışmalarında % 20’lik bir benzerlik normal kabul edilmektedir. Bu yüzdenin aşılması durumunda çalışma kopya içerik muamelesi görmektedir. Çalışma % 20 ve daha az benzerliğe sahip olduğunda özgün kabul edilmekte ve literatüre dâhil edilmektedir.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de intihal oranları son derece önemlidir. Çalışma sahibi intihal oranına dikkat etmeden kopyalama –yapıştırma usulüne göre bir çalışmayı kuruma teslim ettiğinde bu durum kariyere bir engel teşkil edilecektir. Bu nedenle intihal oranının düşük bir yüzdede tutulması büyük bir öneme sahiptir. İntihal oranı yüksek çıkan tezlerde intihal düşürme yöntemleri uygulanarak ya da bir tez danışmanlık şirketinden destek alınarak uygun yüzdeye getirme olasılığı her zaman mevcuttur.
Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe