top of page
Ara

Tez İntihal Raporu almak

Tezlerin İntihal Tespiti

Tez yazımı ve düzenlemesi yapan kişilerin uyması gereken kurallar ile ilgili önemli bir nokta da intihaldir. İntihal raporu özellikle de tezin düzenleme aşamasında büyük önem taşımaktadır. İntihal, bir başkasına ait düşüncelerin ve görüşlerin, izinsiz bir biçimde kullanılmasıdır. Bu sebeple metin, tez, makale vb. çalışmalarda intihalden uzak durulması, intihalin bilincinde olunması ve bu şekilde ilerleme kaydedilmesi son derece önemlidir.


İntihal Olmaması İçin Yapılması Gerekenler

Tez yazımı ve düzenlemesinde intihal ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunların en önemlisi kopyalama ve yapıştırma yapılmasından kaçınılmasıdır. Yazının mutlaka okunarak ve başka kaynaklarla desteklenerek özgün ifadeler kullanılarak yazılması, herhangi bir şekilde kopyalama yapılmaması gerekmektedir. hazırlanan tez çalışmasında intihal meydana gelmemesi için tezlerden rapor alınmalı ve bir intihal mevcut ise gereken düzeltme ve özgünleştirmelerin yapılması tezin özgün bir çalışma olarak sunulması bakımından büyük önem taşımaktadır.


Tezlerde Belirlenen İntihal Oranı

Genel itibarıyla tez çalışmaları danışman tarafından öğrencilerden istenen bir bitirme çalışmasıdır. Bu çalışmalarda genel olarak en fazla %20 oranında intihal bulunması kabul edilirdir. Bazı üniversitelerde kabul edilen oran yüzdesi daha az ya da daha fazla olabilmektedir. Bu oranın tespiti için intihal raporu kullanılmakta olup belirli bir yüzde standardının bulunması bazı tezler için benzerliğin ya da alıntıların gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Belirtilen orandan yüksek bir intihal yüzdesi çıkması durumunda öğrenci için sorun teşkil eden bir durum ortaya çıkacaktır. Bu sebeple öncelikle öğrenci danışmanının tezdeki intihal oranına bakması önem taşımaktadır.


Tez Üzerinde İntihal Önemi

İntihal, bir tür fikir hırsızlığı olarak kabul edilmekte olup akademik bütünlüğe zarar vermesi nedeniyle etik dışı kabul edilmektedir. kopyalama yapılarak, özgün olmayan içeriklerin tez çalışmalarında kullanılması, kabul edilemez bir durum olup intihal olasılığı bulunması ya da çalışmada intihal tespit edilmesi halinde öğrencinin üniversiteden uzaklaştırılmasına dahi yol açabilmektedir. Bu durum bazen bilerek bazen de fark edilmeksizin yapılır ve tez kopyalamalar sebebiyle yüksek bir intihal yüzdesi verebilir. Sebebi önemli olmaksızın bu gibi bir durum etik ihlali olarak değerlendirilmekte ve cezai işlem uygulanmakta, intihalin tespit edilmesi durumunda lisans üstü eğitim sonlandırılabilmektedir.


İntihal Raporu Alınması

İntihal raporu alınırken dikkatli ve titiz hareket edilmesi gerekmektedir. yapılan küçük hatalar bile tez çalışmasının intihale düşmesine neden olabilir ve bu da tezin iptaline dahi yol açabilir. Öğrenci, danışmanı ya da tez danışmanlık merkezlerini kullanarak intihal raporu alabilmektedir. Üniversitelerde danışmanların Turnitin üzerinde üyelikleri bulunmaktadır ve bu şekilde rapor alınabilmesi için öğrenci tarafından teze son şeklinin verilmesi gerekmektedir. Ancak danışmanlık merkezleri daha tez tamamlanmadan da rapor alınabilecek yerlerdir. Elbette güvenilirlik son derece önemlidir.


İnternet üzerinde ve tez piyasasında birçok danışmanlık sitesi bulunmaktadır. Bu siteler içinde son derece güvenilir olanlar olduğu gibi, güvenilemeyecek durumda olanlar da bulunmaktadır ve bu sebeple iyi bir araştırma yapılması gerekmektedir. İntihal raporunun güvenilir ve profesyonel biçimde çalışan bir yerden alınması tezin güvenliği açısından da son derece önemlidir. güvenilir olmayan sitelerin kullanımı sonucunda çalışma veritabanına kaydedilebilir ve bu da %90-%100 intihal görünmesine, tezin kabul edilmemesine neden olabilir.


Tezin yazımı esnasında intihal oluşmaması ve rapor alırken intihalin yüksek çıkmaması için kopyalama işleminden uzak durulmalı, tez çalışması mutlaka özgün bir biçimde hazırlanmalıdır. Yazım aşaması bitmeden rapor alınması, gerekirse intihal düşürme yapılması gerekmektedir. intihal düşürme işlemi de mümkünde profesyonel olarak bu işi yapan merkezlerden yardım alınarak tamamlanmalıdır.


Tags:

İntihal Oranı, Turnitin Raporu, İntihal Tespiti

İntihal Raporu Nereden Alınır?

İntihal raporu lisansüstü eğitim alan öğrenciler için tezlerin kontrolünde kullanılmaktadır.

İntihal raporu nedir sorusu özellikle tez aşamasında öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. İntihal raporu, tezde ne kadar intihal yapıldığının belgelenmesi ve öğrenilmesi açısından önemlidir. Öğrenci bu sayede tez teslimi öncesinde yüksek intihalin belirlenen yüzdeye indirilmesi için çalışır. Genellikle bu süreç tez savunması öncesinde tamamlanmaktadır.


Bu süreç boyunca olabildiğince sık intihal raporu alınması gerekir. Böylelikle öğrenci, intihal oranını güncel olarak öğrenebilir ve intihal oranını düşürebilir. Aksi halde onay aşamasında tez başarısız olarak görülebilir ya da daha kötüsü yüksek intihal etik ihlali kararına neden olabilir. İntihal raporu nedir sorusundan sonra “intihal oranı yüzde kaç” sorusu da öğrencilerin sıklıkla araştırdığı bir başka konudur. Bu konu ile ilgili olarak intihal düşürme uygulamaları ile tezin özgünleştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece tez gerekli intihal yüzdesine sahip olur ve savunmadan başarılı bir şekilde geçebilir.


İntihal Raporu Alma

İntihal raporu nedir intihal raporu nasıl alınır? İntihal raporunun iki şekilde alınması mümkündür. İlkinde öğrenci bağlı bulunduğu üniversiteden ilgili enstitüden danışman vasıtasıyla rapor alınabilmektedir. Öğrenci kendi başına rapor alma yetkisine sahip değildir. Danışmanlar ise genellikle tez son aşamaya gelmeden rapor vermemektedir. Ancak zorunlu hallerde danışman tarafından öğrenciye rapor verilebilmektedir. Akademik personel, öğretmen hesabına sahiptir ve öğrenci rapor talebi ile danışmanına çalışmasını gönderir. Danışman rapor alır ve bu sayede kontrol süreci tamamlanmış olur. Turnitin üyeliği bulunan kişiler, sınıf bilgileri ile kendisi de rapor alabilmektedir.


İntihal raporu nedir sürecin tamamlanması için danışmandan rapor almak yerine öğrenci, tezine son halini vermeden de intihal yüzdesini öğrenmek isteyebilir. Bu durumda Turnitin erişimi olan özel kurumlardan yardım alınabilir. İnternette bulunan ücretsiz intihal tespiti programları da öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir ancak bu programların güvenilirliği oldukça düşüktür. Piyasa pek çok ücretsiz yazılım bulunmakta ise de bu yazılımlar tez ya da projeyi veritabanına kaydedebilmektedir. Bu da bir sonraki rapor alımında ortalama %90-%100 intihal yüzdesi çıkması demektir. Bu gibi bir durumda ya çalışmanın en baştan özgün hale getirilmesi gerekir ya da kayıt yapılan yerden çalışmanın silinmesi gerekir ki bu hem uzun hem de zor bir süreçtir.


Tez benzerlik oranı kaç olmalıdır? Sorusuna cevap verecek olursak, yüksek lisans tez çalışmaları için %20-%40 arası bir oran kabul edilebilirken doktora çalışmalarında bu oran %10’a kadar inebilmektedir. Tezdeki intihal oranının hesaplanması ve kabul edilen benzerlik oranı yüzdesi ile ilgili detaylı bilgi için enstitüden bilgi alınması ya da tez yazım kılavuzunun incelenmesi gerekmektedir.


Tags:

intihal düşürme

İntihal Nasıl Önlenir?

Dünya genelinde akademik alanda yapılan çalışmalarda bir başkasına ait fikrin bir kaynak belirtilmeksizin kullanılması, fikir hırsızlığı olarak değerlendirilmektedir. Bu hırsızlık ise hem hukuksal açıdan hem de üniversiteler açısından cezai yaptırımlara yol açmaktadır. Bu yüzden de tarafından intihal nasıl önlenir sorusu lisansüstü öğrencilerin bilmesi gereken önemli bir konudur. Daha önce tez ya da akademik bir çalışma yazmamış olan, kurallar hakkında bilgisi bulunmayan kişiler tarafından özellikle merak edilen intihalin önlenmesi için referans gösterme kurallarına uygun hazırlık yapılması yeterli olacaktır.

İntihalle karşı karşıya kalmamak için öğrencilerin öncelikle intihalin ne demek olduğunu ve hangi durumlarda intihal yapılmış olduğunu bilmesi gerekmektedir. intihal oranının ne gibi durumlarda yükseleceğini bilen kişiler, çalışmalarında yararlandıkları, düşüncelerini aktardıkları ve doğrudan alıntı yaptıkları kitap ve diğer çalışmaları hem atıfla hem de çalışmanın kaynakça kısmında göstermelidir. Kaynakçaya eklenmeden yapılan alıntılar da intihal kabul edilir. Özellikle bir kaynaktan aktarılan cümlenin birebir aynı cümlelerle alınması halinde bu cümle mutlaka tırnak içinde gösterilmelidir. Tırnak içinde olmayan alıntılar tez ya da projedeki mevcut intihali oldukça yükseltecektir.

İntihali Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

İntihal yapmamak ve yüksek çıkan intihal oranını önlemek için atıf usullerine, kaynakça gösterimine ve tez yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Kurallara uygun hareket edilmesi durumunda intihal yüzdesinin yüksek çıkması söz konusu değildir. Eğer intihal nasıl önlenir sorusuna yanıt aramakta iseniz öncelikli olarak alıntılarda atıf yapma ve kaynak gösterimine önem verildiğini bilmelisiniz. Satır aralığı, yazı puntosu, yazı biçimi, sayfa düzeni gibi birçok kuralın yanı sıra en önemlisi kaynakça gösterimine yönelik kurallardır.


Tez yazım aşamasında başka kaynaklardan alıntı yapılan ifadeler ve cümleler kaynakçaları yazılsa bile intihal olarak değerlendirilmektedir. Yani yalnızca kaynak gösterimi yeterli değildir. Bu aşamada en önemli konu, kaynağın doğru bir biçimde gösterilmesidir. Bu yüzden de kaynakça kuralları nedir, kaynakça nasıl hazırlanır doğru olarak öğrenilmeli, uygulanmalıdır. İntihal bazen bilinmeden de yapılabilse de genellikle kopyala yapıştır usulü ile bilinçli olarak da yapılabilmektedir. Ancak intihal bir suçtur ve cezası akademik alandan uzaklaştırılmaya kadar gidebilmektedir. İntihal nasıl önlenir


Merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Bunun için yapılması gereken işlem, başkalarından alınan düşünce ve cümlelerin mutlaka atıfla gösterilmesi ve kaynakçada da bunlara yer verilmesidir. Cümle aynen alıntılanmış ise tırnak içinde gösterilmesi gerekmektedir.

Benzerlik Oranının Yüksek Çıkması

Yazılan makale, tez ya da projenin Turnitin programına yüklenmesi sonucunda oranın yüksek çıkması, bu çalışmada kopyala yapıştırın ve alıntıların fazla yapıldığını gösterir. Bu tür durumlarda yazının düzeltilebilmesi için danışman ya da jüri tarafından şans verilmekte ise de genellikle cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu süreç sonunda aylar boyunca emek verilip uğraşılan çalışmalar reddedilebilmektedir. Bu yüzden işin şansa bırakılmadan yapılması çok önemlidir. fikir hırsızlığından kaçınılarak çalışmaların hazırlanması ve özgün bir içeriğe sahip olması çalışma sahibinin sahip olacağı akademik imaj bakımından da son derece önemlidir. bir başkasının düşüncesinden yola çıkılarak belirtilen ifadelerde mutlaka esinlenilen kaynağın kaynakçada ve tez içinde atıf usulüne uygun şekilde belirtilmesi gerekmektedir. yüksek intihal çıkması gibi olumsuz bir durumdan korunmak için kaynakça yazımı mutlaka önemsenmeli ve eksiksiz bir biçimde öğrenilmelidir.


Bu önlemlerin tamamı intihal nasıl önlenir sorusu için cevap niteliğindedir. İntihali yüksek oranda olan bir çalışmanın savunmada başarısızlık, lisansüstü eğitimden uzaklaştırma, hukuki süreçlerin başlatılması gibi yaptırımlara sahip olabileceği unutulmamalıdır.


Tags:

Benzerlik Oranı, intihal nasıl önlenir, intihal önleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page