top of page
Ara

İntihal Raporu Almak

İNTİHAL RAPORU ALMAK

İntihal düşürme raporu, seviyesi ne olursa olsun başta akademik metinler olmak üzere herhangi bir belgedeki cümlelerin özgünlük oranının belirlenmesi amacıyla alınan raporlardır. Benzerlik yüzdesi ya da intihal yüzdesi adı da verilen bu oran, akademik çalışmaların üniversiteler tarafında kabul edilmesinin ön şartlarından biri haline gelmiştir. Başta yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezleri olmak üzere her seviyedeki akademik çalışmaların intihal kontrolünün yapılması ve enstitü tarafından tezler arasına kaydedilmeden önce mutlaka bu kontrol yapılmaktadır. Eğer çalışmanın intihal raporundaki benzerlik oranı üniversitenin ilgili enstitüsü tarafından belirlenen orandan yüksekse ilgili çalışma kabul edilmemektedir. İntihal oranının söz konusu oranının altına düşürüp yeniden üniversiteye verilmesi gerekmektedir.

YÖK’ün tez sitesinde yer alan tüm tezler ilgili intihal yüzdesi şartını karşılamış tezlerdir. Başka bir deyişle bir tez çalışmasının üniversite tarafından kabul edilip basıma karar verilmesi için öncelikle intihal oranının belirli bir sınırın altında olması beklenmektedir.

Üniversiteler tarafından kabul edilen intihal oranları üniversitelere ve enstitülere göre değişebilse de ağırlıklı olarak %20 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı, herhangi bir akademik metindeki maksimum intihal oranının yüzde 20 olması anlamına gelmektedir. Yani %21 çıkan bir çalışma intihal koşullarını sağlamadığı için kabul edilmemektedir.

Bu oranın %19 ve daha aşağısına çekilmesi beklenmektedir.

Öğrencilerin tez yazım sürecinde karşılaştıkları önemli problemlerin başında intihal oranı ve bunun tespitini yapan intihal programları gelmektedir. Öğrenciler tarafından intihal oranı yüksek çalışmalar hazırlanması ve bunun üniversiteler tarafından kabul edilmemesi öğrenciler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için intihal düşürme işlemi yapılması gerekmektedir. İntihal düşürme işleminde önemli olan yazılmış olan cümlelerin yeniden kendi cümlelerinizle yazılmasıdır. Ancak bunu cümledeki sadece birkaç kelimenin eş anlamlılarını sağlayarak yapabilmeniz mümkün değildir. Çünkü başta Turnitin olmak üzere intihal programlarının algoritmaları bu değişiklikleri de algılayarak orijinal cümleleri tespit edebilmektedir. Böylece sizin intihal düşürme amacıyla yaptığınız işlemler boşa gidebilmektedir.

Bu yüzden intihal düşürme yaparken intihali olan cümle, temel yapısı itibarıyla da değiştirilerek ciddi bir şekilde bambaşka bir yapıda cümle yazılmalıdır. Ancak verilen anlamın aynı olmasına da özen gösterilmelidir. Çünkü intihal düşürme yaparken farklı anlamlara gelebilecek cümleler değil, aynı anlama gelen ancak farklı şekillerde ifade edilmiş cümlelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akademik metinlerin intihal oranlarının tespit edilmesinden, intihal düşürme işlemlerine kadar tüm süreçte ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aşamalarda intihaltespit.com, İntihal Tespit Merkezi olarak yanınızdayız.

İntihal konusunda öğrencilerin aklındaki başlıca sorulara bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız. İntihal oranı, intihal, intihal programlarına dair öğrenciler tarafından merak edilen başlıca sorular ve cevapları aşağıda sunulmaktadır:


​​

İntihal oranı nasıl ölçülür?

İntihal oranını üniversitelerin istediği oranda doğru bir şekilde teslim edebilmek için ilk aşama ilgili metnin, çalışmanın intihal oranının doğru bir şekilde tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. İntihal tespiti yapan şu an piyasada aktif olarak kullanımda olan çok sayıda intihal tespit programı bulunmaktadır. Bunlar arasında en fazla bilinen ve kullanılanı ise Turnitin intihal programıdır. Turnitin programı genellikle üniversitelerde yaygın şekilde kullanılmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve enstitülere sunulan her düzeydeki akademik çalışmaların kontrolü çoğunlukla Turnitin intihal programı vasıtasıyla tespit edilmektedir.

Diğer intihal programlarında olduğu gibi Turnitin programı da intihal oranı tespitini sahip olduğu veri tabanındaki çalışmalar, öğrenci ödevleri, tezler, kitaplar, makaleler ve yayınlarla karşılaştırarak yapmaktadır. Böylece yazılan bir metnin ne oranda özgün olduğu ne oranda başka çalışmalardan doğrudan alıntı şeklinde oluşturulduğu tespit edilmektedir.

Tez çalışmalarında doğrudan birinin sözünden alıntı şeklinde yapılan bölümlerde ve kaynakça kısımlarında intihal oranları genellikle yüksek çıkmaktadır. Çünkü bu kısımlarda istenilmese de başka çalışmaların isimleri ve başka yazarların sözleri doğrudan kullanılmaktadır. Zaten üniversitelerin de intihal beklentisini %0 olarak değil de %20 ya da başka bir oran şeklinde belirlemelerinin temel sebebi bu ve benzeri elde olmayan durumlara karşı bir emniyet payı olarak hesaplanmaktadır. Bu durum tezin konusu ve bölümüne göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin hukuk tezlerinde kanun maddeleri vb. doğrudan kullanılması gereken kısımlar olduğu için bu tür tezlerdeki intihal oranının yüksek olmaya eğilimli olduğunu söylemek mümkündür.

İntihal programlarının yaptıkları intihal taraması neticesinde bir intihal raporu oluşmaktadır. Bu raporda metin tamamen gösterilir ve intihal olan cümleler renkli olarak gösterilmektedir. İntihal renkleri ise farklı farklı olabilmektedir. Bunun sebebi farklı kaynaklardan yapılan alıntılar farklı renklerde gösterilmesidir. Bu renklerin hangi kaynaklara ait olduğu da zaten intihal raporunun sonunda yüzdeler ve renkleri şeklinde tek tek belirtilmektedir.

İntihal yapmak suç mudur? İntihal suçunun karşılığı nedir?

İntihal yapılması akademik bir hırsızlık olarak değerlendirilmekte olup kesinlikle bir suç teşkil etmektedir. Zaten üniversitelerin de bu konuya oldukça hassas davranmaları ve lisans düzeyindeki ödevlerden doktora tezlerine kadar tüm çalışmalar için intihal raporu şartı koymaları bu yüzdendir. Öğrenciler tarafından hazırlanan tez çalışmalarının akademik olarak bir kabul görebilmesi, üniversitece kabul edilmesi ve sonrasında YÖK tarafından tez veri tabanına eklenebilmesi için intihal konusuna büyük bir önem verilmektedir. Özellikle yüksek lisans tezi sonrası akademik bir kariyer hedefleyen bireylerin tezlerinin orijinal olması konusuna oldukça büyük bir önem vermeleri gerekmektedir. Tüm bu sebeplerle ister ödev, proje isterse tez olsun akademik herhangi bir çalışmadaki intihal suç kabul edilmektedir.

Her bir akademik eser fikri mülkiyet hukuku kapsamında değerlendirilmekte olup bu eserlerden usulüne uygun atıflı bir şekilde yapılmayan alıntıların intihal suçu teşkil etmesi söz konusudur. Başka bir deyişle burada işlenen suç esasen telif hakları kanunun ihlal edilmesinden doğan bir suç türü olmaktadır.

İntihal yapmak istemeseniz de intihal suçunu oluşturan davranışları bilmeden yapmanız durumunda da değişen bir şey yoktur. İntihal suçu işlemiş olmaktasınız. İntihal yapmamak için intihal sayılan durumları net olarak bilmeli ve buna uygun akademik metinler hazırlamalısınız. Ya da intihal tespiti ve düşürme konusunda profesyonel destek almalısınız.

İntihal suçunun bazı yaptırımları da olabilmektedir. Bunlar, okulla ilişiği kesilme, öğretim üyeliği unvanının tehlikeye girmesi ya da yaptırımın büyüklüğüne göre bu unvanının geri alınması, enstitü yönetimi tarafından disiplin cezası verilmesi gibi bazı yaptırımlarla karşılaşılması olasıdır.

Bu ve benzeri bir durumla karşılaşmamak için intihal konusunda özen gösterilmelidir. İntihale sebep olabilecek her türlü eylemden uzak durulması gerekmektedir.

Akademik kariyeri oldukça olumsuz etkileyen bu durumdan intihale sebep olabilecek şeylerden uzak durarak kaçınmak mümkündür. Bunun için de akademik metninizin intihalinin tespit edilmesi, gerekirse intihal düşürmesinin yapılması gerekmektedir.

İntihal suçu bir nevi emeğe yapılan haksızlık ve buna karşı işlenmiş bir tür suçtur. Bilmeyerek bir intihale sebep olduğunuzu düşünüyor, ya da intihali olan metniniz için profesyonel bir destek almak istiyorsanız, İntihal Tespit Merkezi olarak daima yardımınızdayız.

İntihal neler sebep olur?

Başka bir çalışmadaki cümlelerin aynen kullanılması ve kendi cümlelerinizmiş gibi sunulması,

Farklı birine ait ödevin alınıp kendi ödeviniz gibi sunulması,

Metni spinleme yapıp kullanmak (bu yöntemlerin pek çoğu intihal düşürme için oldukça yetersiz olup, sadece birkaç kelimeyi değiştirmektedir. Bu da intihal oranının düşmesini sağlamamaktadır.)

Kaynak göstermeden ya da atıf yapmadan başka bir eserden yararlanmak,

Bir kaynaktan yararlanıp atıf yapılan kişiyi farklı şekilde yazmak ve kaynakçaya eklemek,

Öğrencilerin intihal yapma sebepleri nelerdir?

Tez yazımı ve intihal konusunda bilgi eksikliği olması,

İntihalin varlığından habersiz olmak,

İntihale neler sebep olduğunun net olarak bilinmemesi,

Danışman hocasından yeterli bilgi ve desteği alamama sonucunda hata yapılması,

İntihal konusunda araştırma yapmamak

İntihal konusunda profesyonel bir destek almamak

İntihal nasıl tespit edilir?

İntihal konusunda bilinçli bir kişi aslında kendi hazırladığı bir metinde intihal olup olmayacağını rahatlıkla bilebilmektedir. İntihali önleyebilmek ve bu konuda bir standart oluşturabilmek için belirli intihal programları oluşturulmuştur. Bunlar üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda akademik kurum tarafından kullanılmaya başlanmış ve devam etmektedir. IYTE Kütüphanesi veri tabanında yer alan URKUND ile eğitmenlerin gönderdikleri metinler değerlendirerek elektronik ortamda bire bir eşleşmeyi yüzde şeklinde rapor etmektedir. İntihal düşürme sonrası intihal raporlarınızı İntihal Tespit Merkezi olarak ücretsiz intihal raporuyla teslim ediyoruz. İntihal raporu ücretlerimiz de oldukça uygun tutulmaktadır. İntihaltespit.com üzerinden bize ulaşarak kısa sürede tezinizin intihal durumunu öğrenebilirsiniz.

Metin içerisinde Örnek İntihal Gösterimi

İntihalin ne olduğu hakkında daha net bilgiye sahip olabilmek için örnek bir metin üzerinden intihal gösterimi verilen blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

https://www.intihaltespit.com/post/turnitin-raporu-nas%C4%B1l-g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr-%C3%BCzerindeki-renkler-ve-numaralar-ne-anlama-gelmektedir

Bu yazımızda da görüldüğü üzere bir metindeki intihaller renkli olarak gösterilmektedir. Bir kaynaktan yararlanıp ve bunu kaynakçada ve metin içinde göstermek atıf yapmak intihalden kurtulmak için yeterli değildir. İntihal olmaması için alınan bu cümleleri kendiniz yeniden ifade etmeniz gerekmektedir. Kaldı ki intihal programları atıfa değil cümleye ve benzerliğe bakarak sahip olduğu algoritmayla bunu yakalamaktadır. Bu sebeple intihal oranınızın düşük olabilmesi için mümkün oldukça tezinizdeki tüm cümlelerin orijinal ve size ait cümleler olması gerekmektedir.

İntihal konusunda bir başka önemli konu ise bir kişinin cümlelerinin aynı şekilde verilmesi gerektiği durumlarda ne yapılacağıdır. Böyle durumlarda kişinin sözleri aynı şekilde aktarılır ve tırnak işareti içinde gösterilir. Bu intihale sebep olur. Ancak zorunlu durumlarda bunun da kullanılması gerekmektedir. Zaten üniversitelerce belirli bir intihal oranının kabul edilmesinin de temel sebebi bu ve bunun gibi sorunlu durumlardır.

Ancak bir yazarın düşünceleri yine kayna gösterilerek kendi cümlelerinizle de ifade edilebilir. Bu yönteme cümlenin paraphrase edilmesi denilmektedir. Yani bir cümlenin anlamını bozmayacak şekilde yeniden kendi cümlelerinizle ifade etme yöntemine verilen addır. Bu durumda da yine ilgili kaynak kaynakçaya eklenmeli ve usulüne uygun atıf yapılmalıdır.

İntihal oranı nasıl düşürülür?

İntihal oranı düşürme işlemine başlanmadan önce güncel ve doğru olduğundan emin olunan bir intihal raporuna sahip olunmalıdır. Hatta bu intihal raporu üniversitenizin kabul ettiği intihal tespit programlarıyla intihal alınmış ve güncel bir intihal raporu olmalıdır. Bu husus çok önemlidir. Çünkü intihal düşürme işlemi tam da bu intihal raporu kullanılarak bunun rehberliğinde düşürülmektedir. Daha önce ifade edildiği üzere intihal raporu, metindeki intihal olan bölgeleri renkli olarak kaynaklarına göre farklı farklı belirtmektedir. Burada yapılması gereken temel işlem ilgili intihal raporundaki intihalli yani renkli kısımların yeniden paraphrase edilmesi yani kendi cümlelerinizle an baştan yazılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da intihalli cümlelerin yeniden yazarken sadece birkaç kelimenin eş anlamlısını değiştirerek intihal düşürme yapamayacağınızdır.

İntihalin gerçek manada düşebilmesi için intihal tespit programlarının güçlü algoritmalarının yakalamayacağı oranda köklü değişiklikler yapılmalıdır cümlelerde. İntihal düşürme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise intihal oranının kaça düşürüleceğini bilmektir. Yani intihal sınırı olarak ilgili üniversite/kurum yüzde kaç intihali sınır belirlemişse o intihal oranının altına düşülmesi gerekmektedir.

Özetle intihal düşürme işleminin başarılı bir sonuca ulaşabilmesi için intihalli yani renkli olarak işaretlenmiş cümlelerin en baştan tamamen özgün şekilde yeniden yazılması gerekmektedir.

İntihal oranını düşürmek için hangi programlar kullanılmaktadır?

İntihal oranını düşürebilmek için elimizde Turnitin vb. intihal programlarından alınmış olan güncel bir intihal raporu olmalıdır. Bu raporda metinde nerelerde intihal olduğu görüldüğü için bu rapor kullanılarak intihal düşürme işlemine başlanmalıdır. Turnitin intihal programı, öğrenci ödev, proje ve tezlerinin akademisyenler tarafından intihal kontrolüne tabi tutulduğu temel programlar arasında yer almaktadır. Özellikle ödev ve projelerin notlandırmasından önce bu şart koşulmaktadır. Tezler için ise kabul almanın ön şartı olarak belirlenmiştir. Turnitinin çalışma sistemi ve algoritmasına bakıldığında çok büyük bir veri tabanını taradığını söylemek mümkündür. Turnitin programı bu özelliği sayesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilhassa öğrenci ödev ve projelerinin veri tabanında yer aldığı ender intihal programlarından birisi olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

Dünya genelinde Turnitin oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Veri tabanının kapsadığı metinlere ilişkin istatistiklere bakıldığında bu durum daha net anlaşılmaktadır.

Yaklaşık olarak 250 milyon öğrenci ödevinin, 120 bin dergi ve kitabın, 24 milyar güncel web sayfasının veri tabanında yer aldığı ve bunun gün geçtikçe geliştirildiği bilinmektedir.

Günümüzde dünya genelinde 120’den fazla ülkede 10binden fazla eğitim kurumunda resmi olarak kullanılmakta olan bu programı 20 milyondan fazla öğrenci kullanmaktadır.

İntihal raporunun Alınma Süreci

Turnitin intihal raporu çalışma tamamlandıktan sonra ilgili Öğretim üyesi tarafından sisteme sokularak alınmaktadır. Bu aşamada eğer çalışmanızın intihal oranı belirlenen orandan yüksek çıkarsa bu ödev, tez, proje vb. kabul edilmeyecektir. Bu sebeple üniversiteye ya da enstitüye gitmeden önce metninizin intihal oranını doğru ve güvenilir bir şekilde öğrenebilirseniz, bu tür kötü bir sürprizle karşılaşmazsınız. Hatta çalışmanızın intihal oranı yüksekse öğretim üyesi danışmanınıza teslim etmeden önce çalışmanızın intihal oranının düşürülmesi işlemini de yapıp o şekilde rahat bir şekilde çalışmanızı teslim edebilirsiniz.

İntihal Tespit Merkezi olarak Turnitin intihal raporunuzun alınması ve sonrasında ihtiyaç olursa intihal düşürme işlemi için her zaman yardıma hazırız.

Bizden aldığınız bir intihal raporu sonrasında intihal düşürme hizmeti de alırsanız son olarak çalışmayı intihal raporuyla garantili olarak size teslim ediyoruz ve son intihal raporundan herhangi bir ücret almıyoruz.

İntihalsiz çalışmalar için İntihal Tespit Merkezi’nin profesyonel kadrosuna güvenebilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page