top of page
Ara

İntihal Oranı

İntihal oranı, başka kaynaklardan alıntı yapılmadan kopyalanan kelimelerin yüzdesidir.

İntihal oranı, akademi ve diğer yazım sektörlerinde önemli bir sorundur. Tespit etmek çok zor olabilir çünkü genellikle intihal gibi görünmeyecek şekilde yapılabilmektedir. Tespiti için iyi ve güvenilir intihal programları kullanmak gerekmektedir.

İntihal tespit etmenin birçok yolu vardır. İntihal tespit etmenin en yaygın yollarından bazıları şunlardır:

-Belirli bir belge için orijinal olmayan içeriğin yüzdesi

-Belirli bir belge için orijinal olmayan cümlelerin yüzdesi

-Bir veya daha fazla belgeden kopyalanan belgedeki kelime sayısı

Son birkaç yılda, üniversiteler tarafından rapor edilen ve araştırılan intihal vakalarının sayısında bir artış olmuştur. İntihal tespiti herhangi bir belge veya metinde intihal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek çevrimiçi araçların bir sonucudur. Söz konusu intihal tespit programlarının kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmış olup verilen tüm ödev proje, tez ve makalelerin kontrolü bu araçlardan geçirilmektedir.

İntihal konusundaki bu artan farkındalık, yapılan çalışmalarda intihal oranlarına daha fazla dikkat edilmesini de beraberinde getirmiştir.

Öğrencilerin, başka birinin çalışmalarını kendi çalışmalarıymış gibi göndermek veya kaynak göstermeden başka sözcüklerle ifade etmek gibi intihallere kapılmalarının birçok yolu vardır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki intihal oranı akademik makalelerde %2-3 civarındadır.

Son yıllarda öğrencilerin çalışmalarındaki intihal oranı artıyor. Bunun nedeni, intihalden kaçınma becerilerini öğrencilerine öğretmede yetersiz kalınmasıdır.

Öğrencilere yazılarında başka sözcüklerin nasıl yorumlanacağı, kaynak aktarılacağı veya alıntıların nasıl yapılacağı öğretilmiyor. Sonuç olarak, birçok öğrenci akademide büyük bir sorun haline gelen intihalden nasıl kaçınılacağının farkında değil.

İntihal oranı, orijinal yazara atıfta bulunmadan başka birinden kopyalanan metnin yüzdesidir. İntihal denetleyicisi kullanılarak kolayca kontrol edilebilir.

İntihal yapmanın birçok yolu vardır, örneğin:

- Cümleleri kelimesi kelimesine kopyalamak ve tırnak içine almamak

- Cümleleri kopyalamak ve birkaç kelimeyi değiştirmek

- Paragrafları kopyalama ve birkaç kelimeyi değiştirme

- Fikirleri kopyalamak ve kaynak göstermemek

İntihal, başka birinin çalışmasını alıp kendi eseriymiş gibi başkalarına aktarma eylemidir. Kasıtlı veya kasıtsız olabilir ve akademide büyük bir sorundur. Öğrenciler zaman kazanmak istedikleri veya iyi yazarlar olmadıkları için intihal yaparlar, ancak bu yine de davranışları için bir mazeret değildir.

İntihal tanımı bir kurumdan diğerine değişir, ancak birçok ortak nokta vardır. İntihal, ister orijinal yazara itibar etmeden cümleleri aynen kopyalamak ister başka sözcüklerle anlatmak olsun, bir başkasının çalışmasını alıp kendi eseriymiş gibi yazma eylemidir. Tanım ayrıca, "hayalet yazı" olarak bilinen, başkası tarafından yazılmış bir makaleyi kendi çalışmanız olarak göndermeyi de içerir.

Dolayısıyla intihale düşmenin pek çok yolu bulunmaktadır. Bunlardan kaçınmanın temeli ise tüm bu yöntemleri bilmekten geçmektedir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page