top of page
Ara

İntihal Nedir? İntihal Suç mudur?

Günümüzde akademik çalışmalar başta olmak üzere hazırlanan herhangi bir metnin özgün olması, başka bir deyişle başka yerlerden kopyala-yapıştır yapılmamış olması bir zorunluluktur. Akademik çalışmalar için bu durum makale ya da tezlerin üniversiteler tarafından intihal programlarıyla kontrol edilmesi ve belirlenen intihal sınırının altında değilse kabul edilmemesiyle sonuçlanmaktadır.


Web siteleri, blog yazıları vb. içeriklerin de özgün olması son derece önemlidir. Çünkü bu tür yazıların başka yerlerden kopyala yapıştır yapılması, başta Google olmak üzere tüm arama motorlarının algoritmaları tarafından tespit edilerek bir nevi cezalandırılmaktadır. Bu yazıların olduğu web siteleri sıralamada gerilere atılmaktadır.

Dolayısıyla günümüzde ne sebeple olursa olsun hazırlanan herhangi bir metnin tamamen özgün olması yani intihalinin olmaması bir gerekliliktir.


Akademik kariyer için, öğrenciler ve akademisyenler tarafından hazırlanan tezler/makaleler büyük çabaların sonucudur. Tez konusuna göre, araştırma birkaç ay boyunca yürütülmekte ve tez yazılmaktadır. Böyle zor bir süreç sırasında birçok kaynak incelenmekte ve bu kaynaklardan bilgi alarak fikirlerini sunmak için orijinal fikirlerin kağıda dökülmesi gerekmektedir. Bazen doğrudan bir kaynaktan alıntı yapılabilmektedir. Ancak bu alıntıların da usulüne uygun bir atıfla gösterilmesi gerekmektedir. Ama genel olarak yararlanılan kaynaklar olsa da bu kaynaklardaki ifadelerin aynı şekilde kendi yazınızda kullanılması uygun değildir. İntihale sebep olmaktadır. Ancak, atıfın boyutu arttıkça, tezin kalitesi önemli ölçüde düşebilmektedir. Bu nedenle, yüksek kaliteli ve düşük kaliteli çalışmaları ayırt edebilmek için üniversitelerde intihal kontrolü yapılmaktadır. Bu konuda testler yapılmakta ve çalışmanızın intihal seviyesi ortaya çıkarılmaktadır.


İntihal seviyeleri bir intihal programı kullanılarak test edilir. İntihal programları arasında en bilinen ve itibar göreni ise günümüzde “Turnitin” intihal programıdır. Bu program milyonlarca kaynaktan gelen tezinizi analiz ederek intihal seviyenizi göstermektedir.

İntihal yapılması bir suç olup, fikri eserlerin bir nevi hırsızlığı anlamına gelmektedir. Bu sebeple son yıllarda tüm üniversiteler ödev, makale ve tez gibi her seviyedeki tüm çalışmaları intihal programlarına sokarak test etmektedirler. Ancak intihal yapılması belirli bir seviyeye kadar makul bir durumdur. Çünkü, yazdığınız yazı doğal olarak başka çalışmalardan atıflar yapılarak oluşturulabilmektedir. Bu noktada ise özellikle üniversitelerin belirli intihal oranları belirleyerek bu oranları geçmediği sürece çalışmaları kabul ettikleri bilinmektedir. Ancak intihal oranının düşük olması da bir kalite göstergesidir.
Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page