top of page
Ara

İntihal Hakkında Özet Bilgilendirme

İNTİHAL HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME

Akademik metinler başta olmak üzere internet ortamında (web sitesi, blog yazısı, içerik yazıları vb.) paylaşılacak olan her türlü yazı için en önemli husus bu yazıların orijinal olmasıdır. Çünkü Google vb. arama motorlarının sahip olduğu yazılım, orijinal içerikleri ödüllendirirken kopyala yapıştır içerikleri ise sıralamada zamanla geri plana atmaktadır.

İntihal programı nedir

Akademik çalışmalarda ise intihal çok daha önemli bir yere sahiptir. Orjinalliği belirli bir oranının altında kalan ya da intihal oranı belirli bir oranının üzerinde olan çalışmalar kabul alamamaktadır. Yazılı metinlerdeki intihal oranı, çeşitli İntihal denetleme programları ile tespit edilmektedir. Turnitin, ithenticate vb. çok sayıda türü olan intihal denetleme programları sayesinde bir dokümanın yüzde kaç oranda orijinal metin olduğu görülebilmektedir.


İntihal raporu nedir

İntihal programları kullanılarak alınan raporlara ise intihal raporu adı verilmektedir. Günümüzde en popüler olarak kullanılan ve pek çok üniversite tarafından kabul gören intihal programları nın başında Turnitin gelmektedir. Bu ve benzeri diğer intihal programları ile herhangi bir metnin intihal kontrol denetlemesi yapılabilmektedir. Elde edilen programa göre alınan rapor ise daha sonra ilgili metnin intihalinin düşürülmesi için rehber olarak kullanılabilmektedir.

İntihalin diğer bir adı da Plagiarism dir. İntihalin ingilizcedeki karşılığı olan plagiarism tespiti yapan çok sayıda program bulunmaktadır. İntihal testi programları da diyebileceğimiz bu programların başında Turnitin gelmektedir. Ithenticate de akademik camiada sıklıkla kullanılan bir diğer intihal programıdır. Buna ek olarak yine aynı amaca hizmet eden ancak kapsamları daha farklı olan Grammarly vb. programlar da ağırlıklı olarak yurt dışında kullanılmaktadır.

İntihal Hakkında Bilgi

İntihal konusu lisans düzeyinden başlamak üzere yüksek lisans ve doktora aşamalarındaki tezlerde, projelerde ve ödevlerde daha doğrusu tüm akademik çalışmalarda kontrol edilen bir husus haline gelmiştir. Bu durum öğrencilerin yanı sıra akademisyenler için de oldukça önemlidir. Çünkü bir akademik çalışmanın kabul edilmesi için ön şart belirli bir intihal oranını aşmaması olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla intihal kavramı ve bunun iyi bilinmesi bir hayli önemlidir.

İntihal kısaca, kendine ait olmayan bir fikir ya da herhangi bir şeyin usulüne uygun olarak kaynağına referans vermeden kendininmiş kullanma durumudur. Bu bir metin olabileceği gibi, bir görsel, tablo ya da bir formül de olabilmektedir. Bu sebeple akademik olsun ya da olmasın bir metin, çalışma ortaya koyan kişilerin intihale düşmeme konusunda özen göstermeleri çok önemlidir.

İntihal hakkında bilgi kapsamındaki en önemli şeylerden biri de intihalin nasıl engelleneceği konusudur. Bu konuda bir metni yazarken sürekli kendinize şu soruları sormanız gerekmektedir. Bu yazdığım cümle bana ait mi?, eğer cevabınız evet ise bu cümledeki fikir bana ait mi diye sormalısınız, eğer bu sorunun cevabı da evet ise o cümleyi rahat bir şekilde metninize ekleyebilirsiniz. Çünkü bu cümlede intihal yoktur. Eğer başkasına ait bir cümleyi çalışmanızda geçirmek istiyorsanız bu cümleyi aynen yazabilmeniz için cümleyi ("") tırnak işareti içerisinde göstermeniz gerekmektedir. Buna ek olarak kaynağını da belirtmeniz ve kaynakçaya eklemeniz gerekmektedir.

Eğer yine başka birinin düşüncesi olan ancak bunu kendi cümlelerinizle ifade ettiğiniz bir cümle söz konusu ise, bu cümle size ait olduğu için tırnak işareti kullanmanıza gerek yoktur. Fakat yine bu cümlenin sonunda hangi kaynaktan yararlandığınızı ve kaynakçaya da ekleme yaparak göstermeniz gerekmektedir.

Kaynak gösterme şekilleri de farklı yazım şekillerine bağlı olarak değişmektedir. Bazı yazım formatlarında kaynak gösterimi hemen cümle sonunda (Soyad, yıl, sayfa numarası) formatıyla gösterilse de bazı kaynak gösterme biçimlerinde dipnot tercih edilmektedir. Hazırladığınız akademik metin için hangi format (APA, MLA vb.) isteniyorsa ona göre kaynak gösterme yapılmalıdır.

İntihal raporu nedir? Benzerlik raporu nedir?

İntihal raporu; tez, ödev, proje v benzeri bir akademik çalışmanın programlara sokularak benzerlik oranının tespit edildiği ve sonucunda alınan bir rapordur. Raporda benzerlik oranı detaylı bir şekilde, hem renkli olarak metin üzerinde hem de raporun sonunda yüzdesel olarak detaylı şekilde hangi kaynaktan yüzde kaç alındığına varıncaya kadar gösterilmektedir. Dolayısıyla bir metnin intihal raporu alınınca kolay bir şekilde nerelerde ne kadar intihal olduğunu görmek ve gerekirse buna göre intihal düşürme yapmak mümkündür.

Sonuç olarak intihal düşürme yapmak için öncesinde güvenilir bir programdan (Turnitin, Ithenticate vb.) intihal raporunuzun olması gerekmektedir. Bu rapordaki bilgiler ışığında intihal düşürmenin yapılması çok daha güvenilir ve hızlı olmaktadır.

En Fazla Kullanılan İntihal Programları Nelerdir?

Türkiye'deki üniversitelerin büyük çoğunluğunda da tüm Dünyada olduğu gibi uluslararası geçerliliği olan Turnitin ve Ithenticate programları kullanılmaktadır. Bu programlar çok geniş ve uluslararası bir veri tabanına sahip oldukları için herhangi bir akademik çalışmanın diğer çalışmalarla benzerlik oranlarını doğruya en yakın şekilde ve güvenilir olarak göstermektedirler. Bu sebeple güvenilirliği belli olmayan ve özellikle internet üzerinde "ücretsiz intihal programı" olarak reklam yapan yerlerden intihal raporu almanız sizin adınıza sonradan bazı sorunların doğabilmesine neden olacaktır. Bu sebeple güvenilirliği kanıtlanmış olan Turnitin programından intihal raporu alınmasını ve diğer programlara çalışmanızı hiç sokmamanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde çalışmanızın veri tabanına kaydedilerek sizden çıkması gibi bir acı sonuçla karşılaşmanız olasıdır.

Kabul edilebilir intihal oranı nedir?

Her üniversite için ya da her seviyedeki çalışma için (lisans, yüksek lisans, doktora vb.) aynı intihal oranından söz edilmesi mümkün değildir. Akademik çalışmalar için kabul edilebilir benzerlik oranları/intihal oranları üniversitelere göre hatta aynı üniversite içinde farklı bölümlere ve seviyelere göre farklılık arz etmektedir.

Bu sebeple çalışmanız için kabul edilen benzerlik oranı neyse onu mutlaka doğru şekilde öğrenmeniz, tez danışmanınıza sormanız gerekmektedir. Ancak yüksek lisans tezleri başta olmak üzere pek çok üniversitede bu oran genel olarak %20 şeklinde belirlenmiştir.

İntihalin cezası var mı, intihalin cezası nedir?

İntihalin bir suç olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Doğal olarak bu suçun da bir karşılığı bulunmaktadır. Suçun değerlendirmesine göre değişebilmekle birlikte sadece akademik bir suç olarak değerlendirilirse çalışmanızın iptali, bundan dolayı elde edilmiş hakların iptali, hatta okuldan, akademisyenlikten vb. atılma gibi karşılıkları olabileceği gibi eğer ceza hukuku kapsamına giren bir durum varsa bu durumda da buna göre ceza verilmesi söz konusu olabilecektir.

İntihal hileleri var mı?

Bu soru pek çok öğrenci tarafından sorulan ve bize de yöneltilen sorular arasında yer almaktadır. Şunu baştan ifade edelim ki böyle bir şeye kesinlikle başvurmanızı önermiyoruz. Zaten intihalin nasıl güvenilir bir şekilde tespit edileceğinden ve sonrasında nasıl intihal düşürme yapılacağından diğer yazılarımızda detaylı bir şekilde bahsettik. Bu yöntemler ortadayken yasal olmayan yollara başvurmanız sizi bugün olması da sonradan sıkıntıya sokabilecektir.

İntihal oranınızı öğrenmek ve intihal düşürme hizmeti almak için İntihal Tespit Merkezi gibi güvenilir ve kurumsal yerlerden destek almanızı öneririz.

Turnitin Benzerlik Oranı

Turnitin intihal oranı ya da Turnitin benzerlik oranı olarak ifade edilen bu oran, bir metnin Turnitin programına sokulup milyarlarca akademik çalışmanın taranması sonucunda elde edilen benzerlik oranıdır.

Benzerlik oranı

Benzerlik oranı ya da intihal oranı bir akademik çalışma için üniversiteniz tarafından kabul edilen sınırdır. Genelde %20 olarak belirlense de mutlaka çalışmanıza başlamadan önce bu oranı danışman hocanıza sorarak öğrenmelisiniz.

Turnitin benzerlik oranının yüksek çıkması

Turnitin ya da başka bir güvenilir intihal programında bir metnin benzerlik oranının yüksek çıkması demek, bu metinde başka çalışmalardan kopyala yapıştır yapılan yerlerin olması anlamına gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken şey, tezin kabul edilebilir intihal sınırına indirilene kadar intihal düşürme yapılmasıdır. Bunun nasıl yapılacağı ise en basit şekliyle, tezinizdeki kopyala yapıştır olan yerleri silerek bunun yerine kendi özgün cümlelerinizle yeniden yazmanızdır. Yalnız intihal düşürme işlemine geçmeden önce mutlaka elinizde güvenilir ve güncel bir intihal raporu olmalıdır.

Benzerlik oranı nasıl düşürülür

Yukarıda da kısaca anlatıldığı üzere benzerlik oranını düşürmek için öncelikle elinizde doğru ve güncel olduğundan emin olduğunuz bir intihal raporu olmalıdır. Sonra bu intihal raporuna göre renkli olarak gösterilen yerlerin silinmesi ve onların yerine tamamen size ait olan özgün cümlelerin yazılması gerekmektedir. Bunu yaparken de turnitini aldatmaya yönelik bazı turnitin hileleri yapmaya kesinlikle kalkışmayın bunlar tespit edilebilir şeyler olduğu için açığa çıkması durumunda çalışmanızı ve sizi oldukça zora sokabilecektir.

Turnitin benzeri siteler

Turnitinden başka intihal raporu almak için bir site kullanırken iki kez düşünmenizi öneririz. Çünkü bu şekilde yapıp sonradan daha fazla şeyle uğraşmak zorunda kalan çok sayıda arkadaşımız olduğunu ifade etmek isteriz. Özellikle ücretsiz intihal raporu şeklinde reklam yapan sitelere tezinizi yüklerseniz kaynağı belli olmayan bir siteye ellerinizle tezinizi teslim etmiş olursunuz, bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

Etiketler: benzerlik oranı , intihal oranı , intihal oranı nasıl alınır , benzerlik oranı nereden alınır , turnitin benzerlik oranı alma , turnitin ücretsiz , turnitin indir , turnitin benzerlik oranı düşürme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page