top of page
Ara

İntihal Örnekleri

İntihal neden yaygın

İntihal tam olarak nedir

İntihale örnek

İntihal örnekleri lisans ödev ve projelerinden, yüksek lisans ve doktora tezlerine ayrıca bilimsel makalelere kadar geniş bir skalada görülmesi mümkündür. İntihale düşmüş ve bunun da güvenilir bir intihal tespit programıyla tespit edilmiş olan çalışmanın intihal raporu incelenerek aslında intihalin nasıl olduğu görülebilmektedir. Hatta intihal düşürme yapılabilmesi için de elimizde güncel bir intihal raporunun olması gerekmektedir.

İntihal neden yaygın

Seviyesi ne olursa olsun bir akademik çalışma hazırlandığında farklı kaynaklardan yararlanılması sebebiyle bir miktar intihal olması oldukça doğal bir sonuçtur. Ancak intihalin özellikle belirli seviyelerin (pek çok üniversite intiha sınırı olarak %20 belirlemiştir.) üzerinde ise o çalışmanın kabul edilmesi söz konusu değildir.

Çalışmalarda sıklıkla intihal sorununun ortaya çıkması ve bu intihal probleminin çok yaygın hale gelmesinin birkaç önemli nedeni bulunmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda atıf usullerine ilişkin bilgi eksikliği, başka bir çalışmadan doğrudan kopyala yapıştır yapılarak çalışma hazırlanması gibi sebeplerle intihal çok yaygın hale gelmeye başlamıştır.

İntihal yerine, aşırma, plagiarism gibi terimlerle de ifade edilen bu olgu öğrenci ve akademisyenlerin son yıllarda en sık duydukları terimler arasında yer almaktadır. YÖK tarafından yayınlanan genelge ile tüm akademik çalışmalarda intihal kontrolü yapılması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu da intihalle mücadele için önemli bir adımı teşkil etmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde hazırlanacak olan tüm ödev, proje tez ve makalelerde intihalin kontrol edilmesi ve belirlenen sınırın altında değilse kabul edilmemesi bir zorunluluk haline getirilmiştir.

İntihal tam olarak nedir

Akademik çalışmalarda aşırmacılık (intihal) özellikle öğrenciler tarafından kasten ya da bilgi eksikliği sebebiyle yapılmaktadır. Bu da alıntı nasıl yapılır, atıf nasıl yapılır, kaynakça nasıl oluşturulur gibi pek çok bilimsel yazım kuralına hakim olunmamasından kaynaklanmaktadır. Esasen bu durumun en net şekilde anlaşılabilmesi için mevcut intihal örneklerine bakılması oldukça faydalıdır.

İntihal nasıl yapılır sorusunun cevabı bilinmeden intihalden nasıl kaçınılır sorusuna cevap vermek pek mümkün değildir.

İntihale dair tüm detayları öğrenebilmeniz için diğer yazılarımızı da okumanızı öneririz. Böylece intihale düşmeden güvenilir akademik metinler hazırlayabilir, intihali olan metinlerin intihal oranını düşürebilirsiniz.

İntihal Çeşitleri

  • Disiplinsiz (Dikkatsiz/Özensiz) Araştırma

  • Yinelenen Yayın (Duplication)

  • Uydurmacılık (Fabrication)

  • Sahtecilik, Çarpıtma (Falsification)

  • Destek Belirtmeme

  • Hayali ya da hediye yazarlık

  • İntihal (Aşırma/Plagiarism)

Kaynak: Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, 2002; TÜBİTAK 2006, Evcik, 2009).

Çalışmanıza yazdığınız bir cümle sizin fikriniz değilse ya da kendinizin yaptığı bir araştırma sonucu değilse, herkes tarafından bilinen genel bir bilgi değilse, okuma yaparken başka bir kaynaktan edindiğiniz bir bilgi ise, bu bilgiyi “MUTLAKA ATIF KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ” AKSİ TAKDİRDE bu cümleniz intihale girmektedir.

İNTİHAL kelime anlamı itibarıyla;

“Bir başkasının fikir ve çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir.”

“Bir yazarın kasıtlı olarak başkasına ait bir düşünceyi sözü ve diğer materyali kaynak göstermeden kullanmasıdır.” (Counsil of Writin Program Administrators, 2003).

“Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma” (Türk Dil Kurumu, 2010).

KAYNAK GÖSTEREREK İNTİHALDEN KURTULABİLİR MİYİZ?

Kaynak göstererek de intihal yapılması mümkündür. Şöyle ki;

Eksik ya da yanlış künye verilmesi, bire bir alıntı yapılmasına rağmen ilgili cümlelerin (“”) tırnak işareti içerisinde kullanılmaması, bazı kaynaklara atıf yaparken bir kısmına atıf yapılmaması da intihale sebep olmaktadır.

Yazdığınız metin bir akademik çalışma olacağı için kendi düşüncelerinizin ve araştırma sonuçlarınızın da olması bir şarttır. Bu sebeple yazınızın TAMAMININ ATIFLARLA YA DA ALINTILARLA DOLU OLMASI da bir tür intihaldir. (Type of Plagiarism, 2007).

İNTİHALİN SEBEPLERİ

1. KASIT OLMADAN YAPILAN İNTİHALLER

Bu şekilde intihal yapanların temel olarak bilgi ve eğitim eksikliğinden yaptıkları görülmektedir. Tam olarak intihale neden olan şeyler nedir? Bilmemekten kaynaklanmaktadır. Ya da intihal hakkında yanlış bilgi sahibi olmak. Alıntıları vermeye çalışmak ancak hangi standartlarda verileceğini bilmemek.

2. KASITLI YAPILAN İNTİHALLER

Mesleki hırs ve kolay yoldan başarma isteği, rekabette öne geçme isteğiyle yapılan intihallerdir. Kısa zamanda akademik çalışma hazırlama isteği sebebiyle yapılan intihaller, görev yoğunluğu ya da ödev çokluğu, ahlaksal zafiyet, kaynakça uydurmak.

İNTİHALİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İntihalin önlenebilmesi için en önemli faktör denetimlerin arttırılmasıdır. Buna ek olarak intihalin bir suç olarak bir cezai yaptırımının olması da önemlidir. Ki intihal günümüzde cezai yaptırımı olan bir SUÇTUR.

İntihalle mücadele için başka önemli bir faktör ise intihal tespiti yapan yazılımlardan yararlanmaktır. Ve son olarak en önemlisi ise insanlarımıza bunun bir ahlaki zafiyet olacağının eğitiminin verilmesi gelmektedir.

Etiketler: Akademik İntihal örnekleri, intihal çeşitleri, intihal nasıl önlenir, intihal yapan akademisyenler, Türkiye'de intihal örnekleri

İNTİHALLE İLGİLİ YARARLI BİLGİLER

Şimdiye kadar olan yazılarımızda intihalin ne olduğu, intihalin nasıl düşürüleceği gibi konularda bilgiler verdik. Peki akademik ya da farklı türdeki bir metni yazarken intihal yapıp yapmadığınızı nasıl anlarsınız? Pek çok kişi kendisi bir metin ya da akademik çalışma hazırlama isteğinde olmasına rağmen intihalin hangi şartlarda olduğuyla ilgili bilgisinin olmaması sebebiyle yazdığı cümlenin intihal yaratıp yaratmayacağı konusunda endişe etmektedir.

Bu sebeple sizler için genel bir fikir edinilmesi açısından intihal kontrol şeması hazırladık. Umarız bu basit şema intihal hakkında size daha iyi fikir verecektir.


Turnitin'den kurtulma yolları

Tez, ödev, makale ya da proje hazırlamakla uğraşan bir öğrenci için en önemli soru "Turnitine yakalanmadan nasıl metin yazabilirim?" olmaktadır. Öncelikle Turnitinden kısa yoldan kurtulmak gibi bir düşüncenizin olmaması kaliteli ve sorunsuz akademik çalışmalar için ilk şarttır. İlk olarak bu bilinçte olduktan sonra aslında gerisi gayet kolaydır.

Turnitine yakalanmadan bir metin yazabilmenin ilk ve temel şartı başka bir yerden kopyala yapıştır yapmamaktır. Bir kaynaktan yararlansanız bile referans göstererek o kaynaktaki cümleleri bire bir aynı şekilde değil de kendi ifadelerinizle yazmanızsa ikinci şarttır. Bu çalışma bir akademik çalışmaysa hem akademik bir dilde yazılmalıdır hem de uygun atıf usullerine dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle bir kaynaktan aldığınız cümleyi kaynağını gösterseniz bile aynı şekilde yazmak sizi intihal yapmaktan ve dolayısıyla Turnitinden kurtarmaz.

Turnitin'den kurtulabilmek için yine en hızlı ve kolay yol Turnitin raporunu almaktan geçmektedir. Çünkü Turnitin raporunda, çalışmanızda intihal olan tüm yerler renkli olarak hatta hangi kaynaktan alındıkları da dahil olarak detaylı şekilde gösterilmektedir. Bu da size çalışmanızda yüzde kaç oranında ve nerelerde intihal olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Eğer bir intihal düşürme ihtiyacınız olursa da yine bu raporu baz alarak intihal düşürme yapmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda kaynak gösterilir

Kaynak gösterme konusunda temel ilke şudur: "Size ait olmayan ve başka bir yerden yararlandığınız her şeyin kaynağını göstermek zorundasınız"

Yaralandığınız bu şey, bir cümle olabileceği gibi, fotoğraf, tablo, formül, teori vb. herhangi bir bilgi olabilir. Bu tür bir şey size ait değilse mutlaka kaynak göstererek kullanmalısınız.

Eğer başka birine ait olan bir cümleyi ya da sözü direkt kullanmak istiyorsanız mutlaka tırnak içinde kullanın ve yine kaynağını belirtin. Bu cümleyi kendi cümlenizmiş gibi tırnak işareti kullanmadan yazmamalısınız.

İntihal düşürme nasıl yapılır, intihal nasıl önlenir?

Esasen intihal düşürmenin temel mantığı bir cümlenin kendi ifade biçiminizle değiştirilmesine dayanmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Bir kaynaktan metin alıp onu kendi cümlelerinizle yazmakla iş bitmiyor, o kaynağı referanslarda göstermeniz ve uygun şekilde atıf yapmanız da gerekmektedir. Bir cümleyi kendi cümlelerinizle yeniden yazma işlemine paraphrase adı verilmektedir. Paraphrase yapmak sizin intihalinizi düşürür ancak ifade ettiğimiz gibi kaynaklara atıf yapılmasına da dikkat edilmelidir. Yoksa bu da bir tür intihal yapmaktır.

Akademik çalışmalarda sıklıkla yapılan intihal çeşitlerinden bazılarına değinelim;

Bir ekip çalışması sonucu yapılan akademik çalışmada emeği geçen herkesi eksiksiz olarak yazmamak bir intihal şekli olup literatürde buna hile adı verilmektedir.

Bir kaynaktan alıntı yaptığınızda bunu doğru şekilde vermek ve kaynakçaya da yine doğru şekilde işlemek zorundasınız. Aksi takdirde literatürde hatalı alıntı denilen intihali yapmış olursunuz.

Bir de akademik çalışmanın intihalini kontrol etmek amacıyla intihal programına sokarken bunu veri tabanına kaydetme sonucunda oluşan bir hata vardır. Bu durumda sonraki seferlerde bu çalışmanın intihali %100 çıkmaktadır. Buna da otomatik intihal adı verilmektedir. Bu duruma düşmemek için intihal raporunuzu alırken ya da aldırırken oldukça dikkat etmeli ve programın veri tabanına kaydedilmemesini sağlamalısınız.

İdeal intihal oranı nedir?

İntihal oranı bir çalışmada belirli seviyede olması doğaldır. Çünkü çalışmalar farklı kaynaklardan yararlanılarak yapılmaktadır. Fakat bu intihal oranı belirli bir seviyenin üzerine çıkmaya başladığında bu kabul edilemez hale gelmektedir.

Her üniversite akademik çalışmalarda kabul edeceğini açıkladığı bir intihal oranı belirlemiştir. Bu oran Türkiye genelindeki üniversitelerin büyük çoğunluğunda %20 olarak belirlenmiştir. Ancak daha düşük ya da daha yüksek intihali kabul eden üniversiteler de bulunmaktadır. Dolayısıyla ideal intihal oranı her üniversiteye ya da kuruma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

İntihale nasıl düşmem

Bu sorunun en temel cevabı kopyala yapıştırdan uzak durmaktır. Akademik bir metin yazmadan önce literatür taraması yapılmaktadır. Yani benzer konulardaki diğer akademik çalışmaların okuması yapılmaktadır. Bu aşamada bazı bilgilerin edinilmesi doğaldır. Ancak dikkat edilmesi gereken şey, bu aşamada edinilen bilgilerin kendi çalışmanızda size aitmiş gibi kullanmaktan sakınmanızdır. Özellikle bir kaynaktan cümleleri kopyalayıp direkt kendi çalışmanızda kullanmak doğrudan intihal yapmak demektir. Zaten bu şekilde bir iş yaparsanız intihal tespit programlarından geçmeniz mümkün değildir.

Akademik çalışmalar değerli metinlerdir ve öyle olması gerekir. Bu sebeple oraya yazacağınız her cümlenin özenli seçilmesi ve özgün şekilde yazılması ve gerekiyorsa da uygun atıf usulüne göre kaynağının belirtilmesi gerekmektedir.

Çeviri yapmak intihale girer mi?

Yabancı kaynaktan bir şey alıp onu çevirip yazmak tabi ki bir intihaldir. Bundan da uzak durulması gerekmektedir. Ayrıca hangi kaynaktan aldıysanız bunu belirtmeniz gerektiği için uzun süre aynı kaynaktan atıf yapılarak bir tez yazılmaz. Eğer kaynağını göstermem diye düşünüyorsanız bu da başka bir intihal çeşididir. Çeviri yaptığınız kaynağı kaynakçanıza eklerseniz bunda sorun yoktur. Ancak her zaman atıf ve kaynak gösterme konusunda özenli olmalısınız.

İntihal yapınca ne olur?

Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de intihal yapmak bir suçtur. İntihal yaptığınız seviyeye göre çalışmanızın iptal edilmesinden ve kazanılmış haklarınızın dahi alınmasına kadar gidebilecek bazı yaptırımları bulunmaktadır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası almak, not iptali vb. çok sayıda yaptırımla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca çalışmanızda kaynak olarak belirtmediğiniz kişiler tarafından da dava edilme durumunuz bulunmaktadır.

Yanlışlıkla intihal yapınca ne olur?

Bazen gerçekten de bilgi eksikliği ya da dikkatsizlik sebebiyle intihal yapılması söz konusu olabilmektedir. Ancak maalesef bu durumda intihale uygulanan yaptırımlar değişmemektedir. Bu sebeple dikkatli bir çalışma yapılması gerekmektedir.

İntihalle benzerlik oranı aynı şey midir?

Aslında bu iki kavram birbirlerinin yerine kullanılsalar da intihal bir suç ve akademik çalışmalarda olmaması gereken bir olguyken, benzerlik oranı her şey usulüne göre hazırlanmış olan bir çalışmada doğal olarak olabilecek diğer çalışmalarla benzerlik oranını (similarity index) ifade etmektedir. Dolayısıyla bir çalışma usulünce hazırlanmışsa onda olan intihal değil, benzerlik oranıdır.

İntihal Raporu

Tüm hususlara dikkat ederek bir akademik çalışmanızı tamamladınız peki bunun gerçekten intihalini öğrenmek için intihal raporunu nasıl alacağız? Aslında bu raporun adı benzerlik raporu olsa da yaygın kullanımı intihal raporu olduğu için biz de bu şekilde ifade edelim.

İntihal raporu alabilmek için ilk yol danışman hocanızdan talep etmek olsa da bu konuda bazı sıkıntılar olması muhtemeldir. Çünkü danışmanınız görmeden kendiniz intihal oranınızı öğrenmek isteyebilir ve gerekirse düzeltmeyi yaptıktan sonra hocanıza sunmak isteyebilirsiniz. Ayrıca danışman hocalarda belirli kotalarda kullanım hakkı olduğu için istediğiniz kadar ve sınırsız rapor alma gibi bir durum da yoktur. Bu sebeple intihal raporunu bu konuda hizmet veren güvenilir firmalardan alabilirsiniz. İntihal tespit Merkezi olarak bu konudaki profesyonel ekibimizle aklınıza takılan sorularda yardımcı olabilir ayrıca eğer intihal düşürme ihtiyacınız olursa bu konuda da destek sağlayabiliriz.

Diğer yazılarımıza da göz atmak isterseniz;

intihal raporu almak

İntihal hakkında özet bilgilendirme

Turnitin Raporu Almak İstiyorum

Etiketler: çeviri intihal midir , intihal raporu , intihal yapınca ne olur , intihale nasıl düşmem , intihal oranı , benzerlik oranı , kaynak gösterme , turnitin , intihal düşürme , intihal kontrol şeması , turnitinden kurtulma yolları

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page