Ara

İNTİHAL NASIL TESPİT EDİLİR?

Tez yazımında intihal tespiti, uzun zamandır tartışma konusudur. Günümüzde intihal tespiti için intihal tespit programlarından yararlanılmaktadır. Daha önceki dönemlerde daha kısıtlı sonuçlara ulaşılan bu programlar günümüzde hangi satırda ne kadar intihal olduğunu açıkça gösterebilmektedir. Bu nedenle hem paragraf düzeyinde hem de cümle düzeyinde alıntılama usulüne son derece dikkat edilmesi gerekmektedir.

Benzerlik yüzdesi fazla olan tezler, kalitesiz ve özgün olmayan tezler olarak değerlendirilmekte ve dolayısıyla tez sahibine de zarar vermekte, intihal oranı yüksek çıkan tez çalışmaları savunma jürisinden kabul görmemekte, hatta bazıları savunmaya bile alınmamaktadır. Bu noktada tez yazımında intihal daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle intihal oranının düşürülmesi her açıdan yararlı olacaktır.

Günümüzde çok çeşitli intihal düşürme programı bulunmasına rağmen, resmi kurumlarda kullanılan programların sayısı sınırlıdır. Bu programlar hata payı en az olan programlardır ve yalnızca doğrudan alıntıları değil, farklı kaynaklardan derlenerek aynı ifadelerle metne eklenen cümleleri dahi tespit edebilmektedir.

Akademik alanda bilimsel bir katkı sağlamak isteyen akademisyen adaylarının bu hususlara özellikle dikkat etmesi ve intihal oranı düşük tezler yazması gerekmektedir.Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İntihal, başka birinin sözlerini, düşüncelerini veya fikirlerini kendisininmiş gibi sunma eylemidir. İntihalin gerçekleşmesinin birçok farklı yolu vardır. Bazen bir yanlış anlaşılma oluyor ve eseri

İnternet ve küreselleşme çağında, intihal büyük bir sorun haline geldi. Bu nedenle dünya çapında birçok üniversite intihal tespit etmek için intihal tespit yazılımı kullanmaya başlamıştır. Türkiye'de

Turnitin, intihal tespit eden bir hizmettir. Metin ve diğer kaynaklar arasındaki benzerlikleri kontrol eder. Turnitin intihal ayrıca kopyalanan içeriği algılamak için gelişmiş bir algoritma kullanır