top of page
Ara

İNTİHAL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İntihal düşürme, genel olarak birçok yazında kullanılmakta olsa da sıklıkla akademik çalışmalarda ve bilimsel tezlerde kopyalanmış olan kısımların en aza indirgenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Belli başlı intihal programları ile tespit edilen kopya içerikler, akademik çalışmaların yetkili merciler tarafından kabul edilmesini engellediği gibi, çalışma sahibinin de sorun yaşamasına yol açabilmektedir. Bu bakımdan intihal oranı yüksek olmayan, özgün akademik çalışmaları ve bilimsel tezlerin yazılması büyük bir öneme sahiptir.

Çalışmadaki mevcut intihal oranının tespitinden sonra çalışmayı hazırlayan kişiden, intihal oranını düşürmesi talep edilir. Bu aşamada çalışma sahibi intihal oranını bireysel olarak düşürebileceği gibi, bu alanda uzmanlaşmış intihal düşürme ve tez danışmanlık şirketlerinden de destek alabilmektedir. Tez danışmanlık şirketlerinde, intihal raporuna uygun biçimde intihal düşürme işlemi çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilmektedir.

Bireysel olarak intihal düşürme işleminde ise dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bu hususlara aşağıda yer verilmektedir:

- Bilimsel çalışmalarda literatür aşaması daha önce yazılmış olan bilimsel çalışmalardan alınmaktadır. Bu nedenle alıntı yapılan cümlelerin kaynaklarının hem metin içinde hem de kaynak bölümünde gösterilmesi, alıntılanan bölümün sayfa numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

- Bir bilimsel çalışmadan alıntılanan bölüm, tek bir cümle olsa bile olduğu gibi yazılmamalıdır. Elbette bu durumun bazı istisnaları mevcuttur. Hukuki konularda yazılan bilimsel çalışmalarda ele alınan örneğin anayasa ve kanun maddeleri değiştirilemez. Aynı şekilde herhangi bir alanda çıkarılmış kanun maddeleri, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın çalışmada kullanılması ve kaynak gösterilmesi gereken maddelerdir. Nadir bulunan ve orijinal metne sahip olan alıntılarda da aynı şekilde metnin aynı şekilde yazılması önemlidir. Bu gibi durumlarda alıntılanan kısmın tırnak içinde çalışmaya aktarılması intihal oranını düşürecektir. Ancak tırnak işareti içinde uzun paragraflarca devam eden alıntılardan da kaçınılması gerektiği unutulmamalıdır.

- Alıntı yapılacak bir bölümün, aynı anlama gelecek farklı kelimelerle yazılması da intihal düşürme yöntemlerinden biridir. Ancak bu noktada, cümlenin anlamdan uzaklaşmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page