Ara

İntihal neleri kapsar

İntihal, başka birinin çalışmasını alıp kendi eserinizmiş gibi başkalarına aktarma eylemidir. Akademik sahtekarlık olarak kabul edilir, kasıtlı veya kasıtsız olabilir.

İntihal, başka bir kişinin çalışmasını veya fikrini alıp, kendisine aitmiş gibi aktarma eylemidir.

İntihalin farklı türleri vardır; intihal neleri kapsar, örneğin, bir yazarın kendi eserini kendilerine kredi vermeden yeniden kullanması olan kendi kendine intihal gibi.

İntihal neleri içerir?

Orijinal yazara atıfta bulunmadan başka birinin çalışmasını kopyalamayı ve kendinizinmiş gibi aktarmayı içerir.

Aynı zamanda, orijinal yazar hakkında bir alıntı veya uygun bir bilgi vermeden başka birinin çalışmasını kendi çalışmanız için kaynak olarak kullanmayı da içerir.

İntihal, başka birinin sözlerini veya fikirlerini kullanma ve bunları kendinize aitmiş gibi aktarma eylemidir. Kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde olabilir ve kısa bir blog gönderisinden tüm bir teze kadar her tür yazıyla olabilir.

İntihal terimi, kaçıran veya hırsız anlamına gelen Latince "plagiarius" kelimesinden türetilmiştir. İntihal, başka birinin çalışmasını kendi eserinizmiş gibi sunma eylemidir.

İntihalin en yaygın biçimi, başka birinin çalışmasını kopyalamak ve orijinal yazara atıfta bulunmadan kendi eserinizmiş gibi vermektir. Orijinal kaynağa atıfta bulunmadan kelimeleri, fikirleri, görüntüleri ve daha fazlasını kopyalamak dahil olmak üzere intihal yapmanın birçok yolu vardır.

Bibliyografya, yazarın makalesini yazmak için kullandığı tüm kaynakların bir listesidir. Genellikle bir araştırma makalesinin sonunda bulunur ve metin içi alıntılar ve referanslar içerir.

Kaynakça, başka kaynaklardan alıntı yapılmadan kopyalanmış içerik içeriyorsa, intihal edilebilir. Kaynakça yalnızca orijinal fikirleri, düşünceleri ve diğer kaynaklardan kopyalanmamış bilgileri içermelidir.

İntihal kullanımı akademide büyük bir sorundur ve bu nedenle intihalin tespit edilmesine yardımcı olacak bir çok önlem vardır. Bir bibliyografya, intihal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek yollardan biridir. Bir bibliyografyanın amacı, araştırma makalesinde kullanılan kaynakları listelemektir, böylece doğru atıf yapılıp yapılmadıklarını görmek için diğer makalelere veya akademik dergilere karşı kontrol edilebilir.

Bibliyografya ayrıca, yazma sürecinde başvurulan ancak nihai bildiride yer alması gerekmeyen kitaplar ve makaleler hakkında da bilgi sağlar. Öğrencilerin bibliyografyalarını makalelerinin sonuna eklemeleri iyi bir fikirdir, böylece profesörler bir konu hakkında bilgiyi nerede bulduklarını bilirler ve gerekirse gelecekte referans olarak kullanabilirler.

Siz de akademik çalışmanızın intihal tespitin kolay bir şekilde yapılmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Plagscan, herhangi bir metin türündeki intihal tespit etmek için kullanılabilen çevrimiçi bir intihal denetleyicisidir. Plagscan intihal, 8 milyonun üzerinde taranmış ve kontrol edilmiş metinden oluşa

Bu programın temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu program ücretsizdir. Çok fazla alıştırması var (okuma, yazma, dinleme).

İntihal, eğitimciler ve öğrenciler için ciddi bir endişe kaynağıdır. İntihal tespit edebildiğini iddia eden birçok program var, ancak bunlar genellikle ücretsiz değil. — İntihal programı, yazılı olar