top of page
Ara

İntihal neleri kapsar

İntihal, başka birinin çalışmasını alıp kendi eserinizmiş gibi başkalarına aktarma eylemidir. Akademik sahtekarlık olarak kabul edilir, kasıtlı veya kasıtsız olabilir.

İntihal, başka bir kişinin çalışmasını veya fikrini alıp, kendisine aitmiş gibi aktarma eylemidir.

İntihalin farklı türleri vardır; intihal neleri kapsar, örneğin, bir yazarın kendi eserini kendilerine kredi vermeden yeniden kullanması olan kendi kendine intihal gibi.

İntihal neleri içerir?

Orijinal yazara atıfta bulunmadan başka birinin çalışmasını kopyalamayı ve kendinizinmiş gibi aktarmayı içerir.

Aynı zamanda, orijinal yazar hakkında bir alıntı veya uygun bir bilgi vermeden başka birinin çalışmasını kendi çalışmanız için kaynak olarak kullanmayı da içerir.

İntihal, başka birinin sözlerini veya fikirlerini kullanma ve bunları kendinize aitmiş gibi aktarma eylemidir. Kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde olabilir ve kısa bir blog gönderisinden tüm bir teze kadar her tür yazıyla olabilir.

İntihal terimi, kaçıran veya hırsız anlamına gelen Latince "plagiarius" kelimesinden türetilmiştir. İntihal, başka birinin çalışmasını kendi eserinizmiş gibi sunma eylemidir.

İntihalin en yaygın biçimi, başka birinin çalışmasını kopyalamak ve orijinal yazara atıfta bulunmadan kendi eserinizmiş gibi vermektir. Orijinal kaynağa atıfta bulunmadan kelimeleri, fikirleri, görüntüleri ve daha fazlasını kopyalamak dahil olmak üzere intihal yapmanın birçok yolu vardır.

Bibliyografya, yazarın makalesini yazmak için kullandığı tüm kaynakların bir listesidir. Genellikle bir araştırma makalesinin sonunda bulunur ve metin içi alıntılar ve referanslar içerir.

Kaynakça, başka kaynaklardan alıntı yapılmadan kopyalanmış içerik içeriyorsa, intihal edilebilir. Kaynakça yalnızca orijinal fikirleri, düşünceleri ve diğer kaynaklardan kopyalanmamış bilgileri içermelidir.

İntihal kullanımı akademide büyük bir sorundur ve bu nedenle intihalin tespit edilmesine yardımcı olacak bir çok önlem vardır. Bir bibliyografya, intihal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek yollardan biridir. Bir bibliyografyanın amacı, araştırma makalesinde kullanılan kaynakları listelemektir, böylece doğru atıf yapılıp yapılmadıklarını görmek için diğer makalelere veya akademik dergilere karşı kontrol edilebilir.

Bibliyografya ayrıca, yazma sürecinde başvurulan ancak nihai bildiride yer alması gerekmeyen kitaplar ve makaleler hakkında da bilgi sağlar. Öğrencilerin bibliyografyalarını makalelerinin sonuna eklemeleri iyi bir fikirdir, böylece profesörler bir konu hakkında bilgiyi nerede bulduklarını bilirler ve gerekirse gelecekte referans olarak kullanabilirler.

Siz de akademik çalışmanızın intihal tespitin kolay bir şekilde yapılmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page