top of page
Ara

Benzerlik oranı bulma

Benzerlik oranı bulma aracı, iki dosya arasındaki benzerlik oranını bulmak için tasarlanmıştır.

Araç herhangi bir ön işlem gerektirmez, dosyalar yüklenir yüklenmez analiz etmeye başlar.

Bu araç, iki metin dosyasını karşılaştırmak ve benzerlik oranlarını hesaplamak için tasarlanmıştır. Çıktı, her iki dosyada bulunan tüm benzer ifadelerin ve karşılık gelen oranlarının bir listesi olacaktır.

Benzerlik oranı bulma, iki farklı metnin karşılaştırılması ile mümkün olur. Genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Benzerlik oranını bulmanın en basit yolu aşağıdaki denklemi kullanmaktır:

Benzerlik Oranı = (n1 * 100) / (n2 * n3)

n1 metin 1'deki kelime sayısı, n2 metin 2'deki kelime sayısı ve n3 her iki metindeki toplam kelime sayısıdır.

Benzerlik oranı, iki nesnenin ne kadar benzer olduğunun bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı ne kadar yüksekse, iki nesne o kadar benzerdir.

Benzerlik oranı formülü aşağıdaki gibidir:

Benzerlik Oranı =

Benzerlik:

1) Benzerlik = 0, iki nesne hiç ilişkili olmadığında.

2) Benzerlik = iki nesne aynı olduğunda 1'dir.

3) Benzerlik > 1, bir nesne başka bir nesneyle, aynı türden ilişkisiz bir nesneyle olduğundan daha fazla ilişkili olduğunda.

Benzerlik bulma oranı, iki dizenin ne kadar benzer olduğunun bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, 0 ile 1 arasında bir sayıdır; burada 0, dizilerin tamamen farklı olduğu ve 1, dizilerin aynı olduğu anlamına gelir.

Algoritma, her iki dizide de eşleşen karakterleri sayarak, her iki dizideki toplam karakter sayısına bölerek ve 100 ile çarparak benzerliği hesaplar.

İki cümle arasında aynı olan kelime sayısının her iki cümledeki toplam kelime sayı sına bölünmesiyle bulunan benzerlik oranı, verilen iki cümlenin ne kadar benzer olduğunu g österen bir istatistiktir.

Örneğin, bir cümlede 10, diğerinde 15 kelime varsa, benzerlik bulma oranı %0,67 olacaktır.

Benzerlik oranı, metinler arasındaki benzerlik kalitesinin veya derecesinin bir ölçüsüdür. Sayı ne kadar yüksek olursa, birbirlerine o kadar yakın olurlar.

Benzerlik oranı bulma işleminin birkaç yolu vardır. Birincisi, sizin için hesaplayan bir çevrimiçi hesap makinesi kullanmaktır. İkincisi, kelime sıklığı ve cümle uzunluğu gibi faktörleri dikkate alan bir formül kullanmaktır.

Siz de akademik çalışmalarınızın intihal tespiti konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page