top of page
Ara

benzerlik oranı

Benzerlik oranı, bir belgedeki başka bir belgede de bulunan kelimelerin yüzdesini hesaplayan bir ölçümdür. Benzerlik oranı ne kadar yüksek olursa, iki belge o kadar benzer olur.

Benzerlik oranını hesaplama formülü şu şekildedir:

burada "x" bir belgedeki sözcük sayısıdır ve "y" başka bir belgedeki sözcük sayısıdır.

Benzerlik oranı, intihal tespiti alanında önemli bir ölçüdür.

Bir metnin başka bir metinle benzerlik derecesini ölçmek zor bir iştir, ancak bunu yapmamıza yardımcı olabilecek bazı araçlar mevcuttur. Örneğin Copyleaks veya Plagscan kullanma mümkündür.

Benzerlik oranı, bir yazıdaki kaç kelimenin diğerindekiyle aynı olduğunun yüzdesidir.

Benzerlik oranı ne kadar yüksekse, iki yazının birbirinden kopyalanmış olma olasılığı o kadar yüksektir. Benzerlik oranı, iki metinde tekrarlanan cümlelerin yüzdesidir.

İki yazı ne kadar benzerse benzerlik oranı o kadar yüksek olacaktır.

Benzerlik oranı, iki kelimenin veya kelime öbeğinin ne kadar benzer olduğunun ölçüsüdür. İki kelime arasındaki ortak harf sayısının, her kelimedeki toplam harf sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin, "kedi" ve "hat" alırsak, "kedi" de altı, "şapka" da dört harf vardır. Yani benzerlik oranı 6/8 = %75 olacaktır.

Benzerlik oranı, iki metin arasındaki benzerliğin bir ölçüsüdür. Yüzde ne kadar yüksek olursa, metinler o kadar benzer olur, benzerlik oranı düşükse de bunun tersi de geçerlidir. Bir belgedeki sözcükleri bir referans belgedeki sözcüklerle karşılaştırarak ve bir metindeki kaç kelimenin diğer metindeki sözcüklerle eşleştiğini sayarak hesaplanır.

Benzerlik oranı, iki belgenin ne kadar benzer olduğunu ölçmek için kullanılan bir ölçüdür. Örneğin belgeler çok benzer ise benzerlik oranı %100 olacaktır. Hiç benzer olmasalardı, %0 olurdu.

Bu ölçü önemlidir çünkü iki cümlenin ilişkili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca intihal tespiti ve araştırmasına da yardımcı olabilir.

Benzerlik oranı, iki metnin ne kadar yakından ilişkili olduğunun bir ölçüsüdür. Her iki metindeki birebir aynı olan kelimelerin sayılması ve bu sayının her iki metindeki toplam kelime sayı sına bölünmesi ile hesaplanır.

Örneğin bir metinde 100 kelime varsa ve bu kelimelerin 10 tanesi başka bir metindeki ile birebir aynı ise benzerlik oranı %10 olacaktır.

Siz de akademik çalışmalarınızın intihal tespiti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page