top of page
Ara

Benzerlik Oranı

Benzerlik oranı, iki metnin ne kadar benzer olduğunun bir ölçüsüdür. Benzerlik ne kadar yüksek olursa, aynı algoritma tarafından oluşturulan iki metnin intihal oranı o kadar yüksek olur.

Benzerlik oranının farklı programlarda nasıl hesaplandığı tam olarak bilinmese de genel hesaplama mantığının aşağıdaki şekilde olduğu değerlendirilmektedir:

Benzerlik Oranı = (ortak cümle sayısı) / (her iki metindeki toplam karakter sayısı)

Benzerlik oranı, sizin tarafınızdan oluşturulan içeriğin girdiyle yani ana kaynak metinle ne kadar yakından eşleştiğini ölçen bir ölçüdür.

Benzerlik oranı, girdiden bir cümle örneği alınarak, çıktıdaki en benzer cümleleri bularak ve ardından yüzde farklarını hesaplayarak hesaplanır. Örneğin, bir giriş cümlesinde 10 kelime varsa ve çıkışta her biri 8 kelimeden oluşan 5 benzer cümle varsa, ortalama farkları %4 olacaktır.

İçerik pazarlaması dünyasında "benzerlik oranı" kavramı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Başka bir deyişle benzerlik oranı, orijinal fikre benzeyen fikirlerin yüzdesidir.

Bir yazarın kendisini kaç kez tekrar ettiğini gösterir. Düşük bir benzerlik oranı içerik pazarlaması için daha iyidir çünkü bir yazarın yaratıcı olduğunu ve düşüncelerini ve fikirlerini tekrar etmediğini gösterir.

Benzerlik oranı, iki metin arasındaki benzerliği ölçmenin bir yoludur. İki metin arasında paylaşılan kelime sayısının her iki metindeki toplam kelime sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

Benzerlik oranı, verilen iki belgenin ne kadar benzer olduğunu veya bir belgenin diğerinden ne kadar yeniden yazıldığını ölçmek için kullanılabilir.

Bir anahtar kelimenin bir web sayfasında kaç kez göründüğünü belirlemeye yardımcı olduğu için SEO için önemli bir ölçümdür.

Benzerlik oranı, iki metindeki aynı olan kelimelerin yüzdesidir. Her iki metindeki aynı olan kelime sayısı toplam kelime sayısına bölünerek hesaplanır.

Benzerlik oranı kavramını yakından incelediğimizde şunları görürüz. Benzerlik oranı, iki kelime grubunun birbirine ne kadar benzer olduğunu ölçen bir yüzdedir. Bu sayı, iki cümle, hatta iki paragraf arasındaki benzerliği ölçmek için de kullanılabilir.

Benzerlik oranını hesaplamanın ilk adımı, hem A cümlesindeki hem de B cümlesindeki kelime sayısını A cümlesindeki toplam kelime sayısına bölmektir. Daha sonra sonuç 100 ile çarpılarak bir yüzde elde edilir. Bu yüzde, daha sonra hangisinin diğerinden daha benzer veya daha az benzer olduğunu görmek için başka bir cümle ile karşılaştırılabilir.

Günümüzde akademik çalışmalarda benzerlik oranının ölçülmesi çalışmaların kabulü için bir ön şart haline getirilmiştir.

Siz de ödev, proje, tez ya da makalelerinizin benzerlik oranını öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türk hükümeti, öğrencilerin ve öğretmenlerin akademik makalelerinde intihal tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir intihal programı başlattı. Bu, Türkiye'de kopya çekmeyi azaltmak ve ak

Tez intihal programları, bir tezdeki intihal tespit eden yazılımlardır. Tez intihal programlarının birçok türü vardır. En temel olanlar, iki farklı metinde kullanılan aynı kelimeleri veya cümleleri k

Benzerlik oranı, iki metnin ortak bir kelime dağarcığını paylaşma derecesinin bir ölçüsüdür. Benzerlik oranı, bir makalenin kalitesini ve aynı konudaki diğer makalelerle nasıl karşılaştırıldığını değe

bottom of page