top of page

İntihal Raporu

İntihal Raporu Nedir?

İntihal kavramı TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğü baz alındığında kelime anlamı itibarıyla "aşırma" ya karşılık gelmektedir. Bu kavramı daha detaylandıracak olursak, bir kişinin kendi fikri ve çalışması olmayan bir şeyi kendisine aitmiş gibi göstermesi anlamına gelmektedir. 

 

Kendinize ait olmayan bir cümlenin dahi, kaynak gösterilip asıl kaynağına gerekli atıflar yapılmadan kullanılması intihal oluşturmaktadır, İntihal kavramı literatürde akademik hırsızlık olarak da ifade edilmektedir. 

 

Akademik çalışmalarda ise bir metnin özgün olup olmadığının kontrolünün yapılması oldukça önemlidir. Öyle ki günümüzde lisans seviyesinden başlamak üzere, yüksek lisans, doktora ve sonrasındaki makale yayını işlemlerinin tamamında bir çalışmayı teslim etmeden önce mutlaka intihal kontrolünden geçirilmektedir. 

 

Günümüzde akademik bir çalışmanın (ödev, tez, proje, makale vb.) orjinallik kontrolünün tespiti intihal programları ile yapılmaktadır. Çok sayıda intihal programı olsa da bunlar arasında uluslararası geçerliliği olan, ve neredeyse tüm dünyadaki akademik camiada / üniversitelerde kabul görmüş olan bazı intihal tespit programları bulunmaktadır. Bu intihal programları / benzerlik programları arasında en çok kabul göreni ve bilineni Turnitin programıdır. 

 

Akademik bir metin Turnitin programına yüklenerek gerekli taramalar yapıldıktan sonra, program tarafından bir intihal raporu verilmektedir. Bu intihal raporu / benzerlik raporu çalışmanızda nerelerde intihal olduğunu tek tek göstermektedir. Hatta hangi kaynaktan ne kadar alıntı yapıldığı ve son olarak tüm çalışmanızdaki toplam intihal oranı / benzerlik oranı nedir? onu da göstermektedir. 

 

Turnitin vb. intihal yazılım programları, herhangi bir çalışmanın intihal oranını kendi sahip oldukları geniş veri tabanına ek olarak tüm arama motorlarında yaptıkları taramalarla da gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan intihal raporu detaylı ve doğru sonuçlar vermektedir.  

 

Her türlü çalışmanızı bize ileterek çalışmanızın intihal oranını kısa sürede alacağınız detaylı Turnitin raporuyla öğrenebilirsiniz.

 

Turnitin İntihal Programı

 

İntihal raporu / benzerlik raporu alabilmek için kullanılan çok sayıda program bulunmaktadır. Bahse konu intihal programları arasında bazıları uluslararası geçerliliğe sahip olup, ülkemizde ve dünyadaki pek çok saygın üniversite tarafından intihal raporları kabul görmektedir. Bu programların başında Turnitin intihal programı gelmektedir. 

 

Turnitin programı, bir metnin intihal oranını / benzerlik oranını tespit edebilmek için kendi veri tabanında bulunan tüm çalışmaları tarayıp, bu çalışmalarla yüklenen metni kıyasladığı gibi, internet tabanlı bir arama da yaparak başta arama motorları olmak üzere online kaynakları da tarayıp, ilgili metinle olan örtüşmeleri tespit etmektedir. Dolayısıyla Turnitin intihal programından alınan bir Turnitin raporuyla gerçek ve doğru intihal oranınızı öğrenmeniz mümkündür. 

 

Turnitin intihal tespit programı, en güvenilir intihal tespit programlarının başında gelmektedir. Bunun temel nedeni ise çok geniş bir veri tabanına sahip olmasının yanı sıra, internet kaynaklarını da tarayan güçlü ve sürekli güncellenen bir sisteme sahip olmasından kaynaklanmaktadır. tüm bu sebeplerle Turnitin intihal programı, günümüzde dünya çapında en çok kullanılan intihal tespit programlarının başında gelmektedir. Bu programa erişim https://www.turnitin.com/ internet sitelerinden gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılan bu programa herkesin erişim sağlaması mümkün değildir. Çok pahalı bir program olan Turnitin programına, sadece izin verilen akademisyenler ve kurumlar tarafından erişim sağlanabilmektedir. Üniversitelerin de Turnitin programını aktif olarak kullanmaları ve kontrollerini bu program aracılığıyla yapmaları sebebiyle Turnitin programının veri tabanı daima güncel kalabilmekte ve sürekli bir gelişim göstermektedir. 

 

Özellikle akademik çalışmalardaki intihal oranının tespit edilmesi konusunda Turnitin programının diğer intihal tespit programlarına karşı büyük bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bir akademik metni başka bir intihal programında intihal raporunu almış olsanız bile bu oran Turnitin programından alınan bir rapordaki gibi gerçek intihal oranınızı yansıtmayacaktır.

 

Son olarak piyasada online olarak hizmet veren bazı sitelerdeki intihal tespit programı olarak tanımlanan, basit kopyala-yapıştır tespit yazılımları, asla Turnitin programının vereceği geçerli intihal oranını verememektedir. Ayrıca bu tür kaynağı belirsiz sitelere sadece ücretsiz olduğu için metinlerinizi yüklerseniz, bu metnin sizden çıkmasına kayıt edilerek, kendiniz yazmış olsanız bile intihalinin yüksek çıkmasına yola açabileceğini unutmamalısınız.

 

Gerçek, geçerli ve güvenilir bir intihal raporu alabilmek için Turnitin programıyla alınan intihal raporu bir gerekliliktir. 

 

Uzun yıllardır bu alanda hizmet veren ve kurumsal, sabit ofis adresli tek firma olarak tüm Turnitin raporu ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İntihal Raporu Neden Alınır?

Günümüzde bir akademik çalışmanın kabul alabilmesinin ilk şartı, intihal oranının belirlenen sınırların altında olmasıdır. Öyleki intihal sınırının üzerinde bir çalışma teslimi yapıldığında hocalar tarafından değerlendirmeye dahi alınmamaktadır. 

 

Akademik metinlerde intihal olması aslında kaçınılmazdır. Çünkü araştırma yaparken farklı kaynaklardan yararlanılmakta ve bunlar da hatta kaynak olarak gösterilmektedir. Ancak intihal sınırlarına dikkat edilmeden kopyala yapıştır olarak yazılan bir metnin de intihal oranının yüksek çıkacağı çok açıktır.

 

Bu sebeple üniversitenizin, enstitünüzün kabul ettiği benzerlik oranı, intihal oranı sınırı nedir? bunu bilmeniz çok önemlidir. Hazırlamış olduğunuz çalışmanın mutlaka bu sınırların altında olması gerekmektedir. 

 

Bu durumun üstesinden gelebilmek ve intihal açısından sorun yaşamamak için, çalışmanızı üniversitenize teslim etmeden önce intihal oranınızı / benzerlik oranınızı öğrenmeniz oldukça faydalı olacaktır.

 

İntihal Raporu Almanızın Sağlayacağı Faydalar Temel olarak şunlardır:

 

* Akademik çalışmanızın intihal oranını önce siz öğrenmiş olursunuz.

* Tez ya da diğer akademik çalışmanızın intihalini teslim etmeden önce öğrenmiş olmanız sebebiyle,  eğer yüksekse müdahale etmek ve intihal düşürmek için vaktiniz olacaktır.

* Turnitin raporunda sadece toplam yüzde kaç intihaliniz olduğu değil, çalışmanızın nerelerinde intihal olduğunu da göreceğiniz için detaylı bir bilgiye sahip olabilceksiniz.

* Tez intihal raporunuzda yer alan renkli yerleri (yani intihalci yerleri) silip yerlerine özgün ve kendi cümlelerinizi yazarak intihal düşürme işlemini kendiniz de rapora bakarak yapabilirsiniz.

* Her seviyedeki akademik metniniz (Lisans ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, makaleler, kitaplar, dergiler vb.) için kurumunuz tarafından istenilen Turnitin intihal raporunu sunabilirsiniz. 

 

Böylece olası intihal sorunlarını erkenden öğrenip önlem alabilir, çalışmanızın reddolmasının önüne geçebilirsiniz.

Tez Teslimi Öncesinde İntihal Raporu Almanın Önemi
 

Mezuniyet için tezin hazırlanmasından sonra, danışman hocaya tezin teslimi öncesinde intihal raporu almak gerekmektedir. Bu rapor aracılığıyla benzerliğin ne düzeyde olduğu detaylı bir biçimde görülebilmektedir. Benzerlik oranının çok yüksek çıkması halinde önlem alınması gerekir. Bunun için de elde bir intihal raporu bulunmalıdır. Lisansüstü eğitimde, yani yüksek lisans ve doktora seviyesinde bulunan öğrenciler tezlerini hazırlarken farklı kaynaklardan, eserlerden ve akademik verilerden yararlanabilir. Fakat bu kaynaklardan metinler aynı şekilde alıp tez çalışmasında kullanmak, kopyalamak, hiçbir değişiklik yapmadan aynen almak intihal açısından oldukça büyük bir sorundur. Tezin hazırlık aşamasında kopyala yapıştır yapılmadığı düşünülse de tezin tamamı çalıntı olarak görünebilmektedir. Çünkü yalnızca kaynağın ismini tez çalışmasına almak yetmez, aynı zamanda metinlerin özgün ifadelerle aktarılması gerekir.

 

Tez çalışmasının tesliminde her üniversitede belirlenmiş bir benzerlik oranı bulunur. Bu oran aşıldığında tez çalışması kabul edilmez ve öğrenci konu ile ilgili uyarılır. Bu sebeple tez teslimi öncesinde benzerlik oranının hesaplanması, gerekli ise  intihal düşürme yapılması gerekir. Böylece tez geri dönmeyecek ya da reddedilme olasılığı ortadan kalkacaktır. İntihal raporu mezuniyet için gerekli bir aşamadır. Tezle ilgili bütün ekleme ve düzenlemelerin tamamlanmasından sonra intihal raporu talep edilmesi durumunda bu rapor farklı biçimlerde elde edilebilir. Rapor alınabilecek ücretsiz platformlar da bulunmaktadır ancak güvenilir ve hızlı sonuç alınabilmesi için ücretli olarak rapor veren kurumlar tercih edilmelidir. Çünkü ücretsiz platformlarda çalışma kaydedilebilir ya da bir başkası tarafından kullanım riski ortaya çıkabilir.

 

Akademik çalışmalarda ve tezlerde başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için akademik çalışmaların özgün olması ve alıntılarda da tırnak işareti içinde yer verilmesi gerekmektedir. İntihal raporu alarak yapılan çalışmaların sonucunu görmek mümkün olabilmektedir. İntihal raporu almadan çalışmanın yüzde kaç intihalli olduğu tespit edilemez. daha iyi bir tez ya da akademik çalışma sunumu için intihal raporu alınmalı ve gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. 
 

Benzerlik Taraması Nasıl Yapılır?

Benzerlik taraması, bu iş için kullanılan programlar aracılığıyla milyonlarda online içeriğin taranması ve saptanması biçiminde gerçekleşmektedir. Benzerlik tarama ile çalışma intihal programına yüklenmekte ve başka belgelerle, verilerle karşılaştırılarak kopya içerikler tespit edilmektedir. En küçük benzerlik bile intihal raporu ile tespit edilebilmektedir. Bunun yanında karşılaştırma yapılırken sınıf eğitmenince belirlenmiş olan bir havuz içinde de kıyaslama yapılabilir ve böylelikle ödev ve tezlerin özgünlük düzeyi tespit edilir.

 

Benzerlik raporu karşılaştırma belgesi olarak da adlandırılabilir. Karşılaştırma yapılırken benzer olan veya eşleşen metinler özel bir taramadan geçirilir. Belgedeki benzerlik oranı ise analiz sonrasında otomatik şekilde gün yüzüne çıkmaktadır. Benzerlik tarama daima güncel veriler ile karşılaştırılmaktadır. Aynı zamanda benzerlik taraması istendiği takdirde yeniden uygulanabilmektedir. Veritabanına kaydedilmiş olan ödevin yeniden rapor alımında benzerlik çok yüksek çıkabilir, bu nedenle benzerlik raporu alınırken çalışmanın veritabanına kaydedilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Benzerlik Taraması Raporları

Benzerlik raporu tez çalışmasında ve ödevlerde bulunan bir metnin eşleşen diğer metinlerle benzerliğinin özetini sunmaktadır. Bu şekilde öğrenci hangi sayfalarda hangi çalışmalarla aynı ifadeleri, benzer şekilde kullandığını tespit edebilir ve bunu düzeltebilir. Bazen benzerlikler istemeden meydana gelebilmektedir. Bu gibi bir durumda özgünleştirme yapılarak, örneğin doğrudan bir alıntı intihale neden olduksa bunu dolaylı biçimde aktararak vb., anlatım değişiklikleri ile özgünlük sağlanabilmektedir. Bu sayede öğrenci çalışmasını kısa sürede intihali en düşük biçimde tamamlayabilir ve olumlu sonuç alabilir. Benzerlik tarama işlemlerinde akademik çalışmalar bir bütün halinde ya da bölüm bölüm taratılabilmektedir. En sağlıklı olan biten her bölümden sonra intihal raporu alınması ve böylece intihal durumunun takip edilmesidir. Ancak bunun yanında akademik çalışmanın tamamı bittikten sonra da rapor alınabilir ve bu şekilde bir uygulama yapılması çalışmanın düzenlenmesinde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Benzerlik taraması sonucunda metinlerin birbiriyle eşleşmesi halinde intihal düşürme yapılmalıdır.

 

Benzerlik taraması sonucunda eşleşmiş olan metinler yüzde olarak görülebilir. Bu benzerlik dizini olarak ifade edilir. Yüzdenin yüksek olması, havuzda yer alan ve eşleşen metinlerin miktarının fazla olması anlamına gelmektedir. Olması gereken yüzde aralığı kurumdan kuruma değişiklik göstermekte olup %10’dan %30’a kadar bir sınır belirlenebilmektedir. Yüzdeler metin yapısı ve kelime sayısına göre belirlenmektedir. Benzerlik taraması esnasında ödev tam manasıyla şekillendirilir ve orijinal metinle kıyaslanır. Kıyaslama sonrasında benzerlik oranının yüksek çıkması halinde yeniden metin üzerinde düzenlemeler yapılabilir. Her metinde benzerlik oranı tespit edilebilir. 

 

 

Benzerlik Taramasının Yorumlanması

Benzerlik taraması ile bir metinle başka metinler arasındaki benzerlik tespit edilmektedir. Eşleşmenin çok olması çalışmanın intihal yüzdesini da artıracaktır. Benzerlik tarama aracılığıyla veritabanında yer alan online binlerce metin taranmakta olup hem arşivlenmiş hem de güncel metinler bu taramaya dahil edilmektedir. Bu sayede metnin orijinallik düzeyi ortaya konmaktadır. Benzerlik taraması sonrası çıkan raporda her renk bir oranı ifade etmektedir. Eşleşme görülmeyen kelimelerde herhangi bir renk görünmemekte, metin orijinal haliyle görünmektedir. Benzerlik tarama aracılığıyla word ya da pdf formatındaki metin taratılabilir ve güncek intihal oranı öğrenilebilir. Bu nedenle benzerlik taraması özellikle akademik bütün çalışmalar için son derece önemlidir. Aksi halde etik ihlali gerçekleşir ve akademik çalışma ilgili kurum tarafından kabul edilmez.


Benzerlik Oranı Nasıl Düşürülür?

 

Benzerlik oranının düşürülebilmesi için öncelikli olarak  kopya düşürme işleminin gerekli olup olmadığı rapor alınarak tespit edilmelidir. Akademik çalışmalar için çeşitli programlarla intihal oranı tespit edilebilmektedir. Gerekli durumlarda intihal düşürme işlemi yapılabilir. Ancak güvenilirlik sebebiyle Turnitin intihal programının kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu işlem danışman ya da tez danışmanlık siteleri üzerinden yapılabilmektedir. 

 

Benzerlik oranı ise sisteme yüklenen akademik bir çalışmanın başka akademik metin ya da online herhangi bir metinle benzerlik durumunun tespit edilmesini sağlamaktadır. Sisteme yüklenen dosya veritabanındaki birçok başka dosya ile karşılaştırılır ve benzerlik oranı hesaplanır. Hesaplamanın tamamlanmasından sonra rapor olarak listelenir ve indirilerek kullanıma hazır hale getirilir.
 

Benzerlik oranı

Kopya düşürme yapılması için öncelikle benzerlik tespiti yapılması gerekmektedir. Benzerlik oranı çalışma hazırlanırken yapılan kopyalamalara, aynen alıntılara göre değişmektedir. Genellikle akademik çalışmalarda en fazla %20 oranında benzerlik olması kabul edilmektedir. Fakat bazı üniversitelerde bu oran %10’a düşebilmekte bu da çalışmanın çok daha özgün olmasını gerektirmektedir. Yazım aşamasında kullanılan bazı uygun olmayan, hile olarak ifade edilen uygulamalarla intihal oranı %0’a kadar düşürülebilmektedir. Ancak bu çok nadirdir ve gerçekten tam manasıyla özgün bir çalışma için %0 oran mümkündür denebilir. Kopya düşürme öncesinde intihal raporu alınarak uygun oran tespiti yapıldıktan sonra düşürme işlemine başlanmalıdır.

 

Akademik alanda yazılan eserlerde her alanda kullanılması gereken temel eserlerden alıntı yapılması gerektiği için intihal oranı yüksek çıkabilmektedir. Bunun yanında tablo, şekil ve grafikler de intihal oranını bir hayli yükseltebilmektedir.

 

İntihal-Benzerlik Arasındaki Fark ve Benzerlik Düşürme

Benzerlik ve intihal her ne kadar birbirinin yerine kullanılmakta ise de farklı alanlardır. Kopya düşürme için gerekli olan benzerlik oranı, belli bir konudaki benzer yönleri ifade etmektedir. İntihalde ise alınan metnin doğrudan çalışmada kullanılması söz konusudur. Alıntı ya da referans gösterilse bile bir çalışmada benzerlik oranı yüksek çıkabilmektedir. Ancak kaynak gösterme durumu söz konusu değilse bu intihaldir, etik ihlali olarak değerlendirilir. 

Benzerlik durumunda alıntı yapılmakta, kaynak gösterilmekte olup metinde değişiklik yapılamaz. Bu aşamada Kopya düşürme işlemi devreye girmektedir. Kopya kısımların düşürülebilmesi için Turnitin raporu gereklidir, bu raporda benzerlik ve intihal içeren kısımlar net olarak görülebilir. Benzerliğin düşürülmesinde bazı durumlarda ilgili bölümün silinmesi uygun olabilir ancak silinen bölümün öncesinde-sonrasında kopukluk oluşacağı için bu yöntem tavsiye edilmez. Kopya düşürme işlemi için özgün ifadelerle benzerlik olan kelimelerin yerleri değiştirilmelidir. İntihal düşürme yapılırken tezin ana konusundan kopulmaması, akışın bozulmaması gerekir. Böylece tez ya da akademik içerikte kopyalama azaltılırken kopmalar oluşmaması da sağlanabilir. 

 

 

İntihal Düşürme Yöntemleri

Akademik çalışmalarda intihal düşürme uygulamaları yapılmaktadır. Akademik çalışmalarda yüksek intihalin düşürülmesi için yapılan işlem intihal düşürme olarak adlandırılmaktadır. İntihal düşürmede intihal düşürme yöntemleri kullanılmaktadır. İntihal oranının azaltılması için alıntı yapmayı bilmek gerekir. İntihale düşme durumunda alıntının dolaylı şekilde yazılması ve kaynakla çalışmaya eklenmesi, aynı zamanda direkt alıntılarda tırnak işareti kullanılması intihal oranının düşürülmesini sağlayan yöntemlerden biridir. 

 

Bir başka intihal düşürme yöntemi ise eş anlamlı kelime kullanımıdır. Bu da benzerlik oranını büyük oranda düşürmektedir. Uygun bölümlerde cümlelerin eş anlamlı kelimeler kullanılarak yeniden düzenlenmesi esnasında anlam bütünlüğünün de bozulmaması gerekir.

 

İntihal düşürmede yaygın olarak kullanılan bir başka yöntem de anlam aynı kalacak şekilde cümledeki kelimelerin değiştirilmesidir. Benzer olarak görünen kelimelerde değişiklik yapılarak metnin genelinde anlam bütünlüğü sağlanır. İntihal düşürme yöntemleri içinde yer alan bir başka seçenek ise silme işlemidir. Raporda renkli olarak çıkan bölümlerin silinmesi ve buralara başka kaynaklardan metinlerin eklenmesi ile de intihal düşürülebilir. Ancak silme işlemi sonrasında paragraflar arasında kopukluk olmamasına dikkat edilmeli ve kullanılan kaynaklar mutlaka özgün ifadelerle kullanılarak atıf usulüyle kaynakçaya ve metne eklenmelidir.

bottom of page